2064 – Totalitaarne sotsiaalse krediidi süsteem on jõudnud Läänemere kallastele

Published On: July 30, 2021By

Aasta on 2064, elu Läänemere kallastel on võtnud düstoopilise suuna Hiina seltsimeeste sammudes. Kehtib totalitaarne kord, mis on inimesed riigiti allutanud sotsiaalse krediidi süsteemile. Toimub massiline elanike jälgimine. Igal kodanikul on oma punktiskoor, mis hindab ta käitumist vastavalt riigis valitsevatele ideoloogilistele väärtustele.

Totalitaarne vasak-progressiivsetel väärtustel põhinev süsteem

Kõige olulisem omadus on olla kõigiga arvestav ja salliv. Sealt edasi tuleb korrektsus. Kui sa pole aasta aega mitte kordagi hilinenud, teenid punkte. Kui hilined pidevalt, kaotad punkte. Prügi sorteerimisega punkte juurde ei teeni, küll aga kaotab punkte, kui prügi ei sorteeri. Kui oled kogunud 180 punkti, on sul ametlik luba osta otselendude ja kiirrongi pileteid. Kui punktisumma langeb alla 40, ei ole sul lubatud enam ühistransporti kasutada. Ja kui 50st allapoole tähendab, et pole enam juhilube, siis alla 40 skoori inimestel ei jää muud üle, kui jalgsi käia. Jalgratta soetamine kaob 45 punkti peal ära ja eks sa siis pead midagi välja mõtlema, et oma skoori jälle parandada.

Toome näiteks Malmös elava Bashaari, kes metrood oodates nägi transvestiiti ning nimetas teda oma sõprade ees rõvedaks ja lisas: „Ma ei saa aru, miks mehed peavad end naiste riietesse panema. Kogu see sugude spekter on mulle arusaamatu ja minu arust peaks inimene olema rahul selle sooga, mille Allah on talle andnud.” Bashaari solvang jäi lindile metroopeatuses olevas jälgimisseadmes ning see audiovisuaalne lindistus koos situatsioonikirjelduse ja transkriptsiooniga rändas otse ta digikausta.

Bashaar oli aasta jooksul kogunud juba 115 punkti. Kuid ta kaotas sellest 90 punkti avalikus kohas tehtud transfoobilise solvangu eest, 30 punkti binaarse soorolli retoorika kasutamise tõttu ja 30 punkti usuliste vaadete pealesurumise pärast. Karistusi määrav algoritm otsustas jätta Bashaari karistamata seksuaalse skaala eiramise eest, kuna pidas selle kaetuks teiste paragrahvidega. 

Lisandunud karistus lennutas Bashaari krediidi 35 punktiga miinusesse, mis tõstab Bashaari jaoks tulumaksu, vähendab sotsiaaltoetusi ning mille tagasiteenimiseks tuleb tal teises kvartalis teha 125 tundi üldkasulikku tööd. Vastasel juhul ootab teda kuue kuu pikkune viibimine teraapialaagris.

Teraapialaagris töötavad psühholoog-valvurid on veendunud, et süüvida tuleb inimese hingeellu rohujuure tasandil ja kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia abil nõmetsemine üheksoos vihkamisega välja juurida. Eks siis ravitav ise jõuab järeldusele, kas asi on trendidele vastandumises, koduses kasvatuses või lapsepõlvetraumas. Sallimatute jaoks on see viimane võimalus kujuneda tolerantseks avatud mõtlemisega kodanikuks, enne kui nad ühiskonnast välja arvatakse.

Samas Stockholmis elav vabatahtlik sotsiaalmeedia moderaator Leif Söderberg on punktisüsteemist täiesti vaimustuses. See on parim asi, mis on meie ühiskonnaga juhtunud”, lausub ta. Leif on selle aastaga kogunud täis 1500 punkti. Selle on ta väljateeninud sotsiaalmeedias vihakõne sisaldavat postituste kustutamise ees, mis kasutavad kontekstipõhist ja sümbolitel põhinevaid slänge, mida algoritmid ei suuda veel tabada, t..

Lisaks tuvastab Leif niinimetatud „ostetud järgijad“ – mõnda vähemust esindavad feik sotsiaalmeedia kontod, mille follow saab enda profiilile soetada mustal turul . Tegemist on high-risk, high-reward tüüpi äriga, kuna jooksvad püsikaristused mitte piisavalt mitmekesise jälgijaskonna eest sotsiaalmeedias on karmid, mistõttu on inimesed nende eest  valmis maksma kõrget hinda. Karistused, sõltuvalt jälgijaskonna heterogeensusest, võivad ulatuda kuni 50 punktini ning seda igas kvartalis.

Kui punktisüsteem 8 aastat tagasi loodi, hüppas Leif kohe selle rongi peale. Nägin võimalust, kuidas minu võrdsemaks muutumisega, muutub võrdsemaks maailm, muutuvad võrdsemaks kõik teised, ja teadsin, et siit saab minna ainult edasi , ei sammugi tagasi.” Hariduse poolest on Söderberg feminismiteooria magistrant ning on teeninud riikliku aukirja palgalõhe vähendamise ees.

Loomulikult see, et keskklassist valgenahaline cis-hetero Leif Söderberg teenis riikliku tunnustuse palgalõhe vähendamise eest puhtalt tänu akadeemilisele uurimistööle, tekitas teatud vastumeelsust, kuna kriitikute sõnul ei ole ta olnud selle ohver. Ent riik tuletas kriitikutele meelde, et riik ei eksi kunagi ning Leifi lojaalsus oma riigile on eeskujulik – riik kandis 25 punkti üle igalt sotsiaalmeedias valitsuse otsust kommenteerinud kommentaatorilt Leifile.

Ma lihtsalt hoolin kõigist,” teatas Leif rõõmsalt oma sotsmeedias ja näitas, et on 25 punkti väärt. Aastaid tagasi ei osalenud Leif igakuisel rajooni geiparaadil, kuid punktisüsteemi tulekuga on ta igal paraadil kohal. Kuna ta pole puudunud viimaselt 50nelt vabatahtlikult kohustuslikult paraadilt, tiksub ta kontole juba 10 punkti iga külastuse eest. Kui Leif jõuab 100 külastuse tähiseni, kahekordistatakse iga paraadi osavõtust kontole tiksuv punktitulu.

Lisaks elementaarsetele liikuvusvõimalustele, ei saa Rootsis oma punktide eest täiendavaid hüvesid sisse kasseerida, kuna valitsuse hinnangul suurendaks see ebavõrdsust. See-eest aga ametikõrgenduse taotlemisel arvestatakse lisaks soo-, seksuaalse-, ja päritolukvootide täitmisele ka sotsiaalse krediidi ajalooga. Täiendavalt kehtib avaliku sektori töötajatele punktisumma miinimumnõue sõltuvalt ametipositsioonist, vastasel juhul ähvardab neid töökaotus. 

Totalitaarne parem-konservatiivsetel väärtustel põhinev süsteem 

Eestis võeti kasutusele sotsiaalse krediidi süsteem koos massilise kodanike jälgimisega samaaegselt Rootsiga. Digiriigi järgmine etapp oli Pandahüpe, nagu seda hakati hellitavalt nimetama. Eesti sotsiaalse krediidi süsteemi keskmes on kulutõhus ja individuaalne Haigekassa rahastus ning loomulik iive, mis peab pidevalt olema rassipuhas ja tõusvas joones. 

Eestluse püsimiseks tühistati abordi tegemine, SOS- ja beebipillid kanti keelatud ainete nimekirja, kondoomid on lubatud vaid perenõustaja retsepti alusel ning väga piiratud koguses, et nende levikut piirata . Regionaapiirkondades on see aga tagasi toonud keskaegse praktikaloomasoolikate kasutamise kondoomide asemel. Seks ei ole meelelahutus,” korrutab Riina Solmani android reklaamtahvlitel ühistranspordis ja ootepaviljonides. Seks on taandatud kitsalt reprodutseerimisprotsessiks.

Iga-aastase Jäneda laada tippsündmus on Wabariigi Fertiilsemate Poegijate tunnustamine. Riikliku aukirja ja 1000 punkti sotsiaalset krediiti saavad naised, kes on viimase viie aasta jooksul ilmale toonud  vähemalt kolm puhtaverelist Eestlast. Selle aasta üks auhinnasaajatest on Kristi: Eesti Rahwastiku püsimine on mu südameasi. Olen õnnelik, et mu emakas on teeninud Eesti Wabariiki ning ilmale toonud kolm tervet poisslast, kelle kohustus on suguküpseks saades jätkata minu elutööd.”

Kristil on juba kindel plaan, mida ta tahab oma tuhande punktiga teha. Oma viimasele pojale panin nimeks Henri, kuid plaanin esitada avalduse Pere ja Orientatsiooni Järelevalve Ametile (POJA), et saaks pesamunale panna nimeks hoopis Henry. Varasematel taolistel juhtudel on riigilõiv olnud tuhande punkti piirimail.”

POJA juhataja Oswald Tamme sõnul ei pöörata selliseid palveid enam täitmisele. Võõrtähed eestlaste nimedes on kunagine trend, mida me oleme suutnud ümber pöörata tänu Pandahüppele ja uuendatud seadusandlusele,” ütles Tamme. POJA eestvedamisel viidi läbi ka suurte nimede eestindamise kampaania – Christoferidest said Kristoverid ja Cärolynist said Kärolinid. Kampaania algusjärgus motiveeriti inimesi lisapunktidega, kuid hilisemas etapis kehtestati karistussanktsioonid, mis ajendasid nime muutma ka neid, kes algselt seda vabatahtlikult teha ei soovinud.

Eks iga inimene sai iseendalt küsida – kas värdtähed mu nimes on väärt kallimaid rongipileteid, kõrgemat kütuseaktsiisi ja aeglasemat internetti. Ekstreemsetel juhtudel oleme näiteks tudengite puhul lõpetanud kõrghariduse rahastamise. Elukestev haridus ja väärtuspõhine komberuum algab iseendast,” lisas Tamm.

Eesti on olnud Euroopas suureks eeskujuks tervishoiusüsteemi natsionaliseerimisega ja seeläbi Haigekassa rahastuse suurendamisega. Eriti innovatiivseks peetakse indiviidipõhist tervishoiule keskenduvad punktiarvestust. Ühelt poolt võtab see aluseks kodaniku igakuise maksukoormuse ja tervisekäitumise, mille koondtulemus määrab kodaniku ligipääsu Haigekassa poolt pakutavale teenustele. 

Lisaks seob kahjuliku tervisekäitumise teatud protseduuride läbiviimisega – suitsetajad peavad ise kinni maksma oma kopsusiirdamise, sama kehtib ka alkoholismi diagnoosi saanud inimeste maksasiirdamisega. Alkoholijoobes ujumine võtab inimese tervishoiu punktisummalt 50 punkti, mis võib paljudel vastava skoori tugevalt miinusesse lennutada . 

Alates 35 miinuspunktist tervishoiukontol ei vasta hädaabikeskus enam inimese kõnedele. Vastuolulise reformi põhjenduseks toodi, et kui inimene on iseenda tegude tagajärjel tekitanud endale negatiivse skoori, peab ta oma muredega ise hakkama saama. Riik siinkohal appi ei tõtta.

Leave A Comment

Sarnased artiklid

2064 – Totalitaarne sotsiaalse krediidi süsteem on jõudnud Läänemere kallastele

Published On: July 30, 2021By

Aasta on 2064, elu Läänemere kallastel on võtnud düstoopilise suuna Hiina seltsimeeste sammudes. Kehtib totalitaarne kord, mis on inimesed riigiti allutanud sotsiaalse krediidi süsteemile. Toimub massiline elanike jälgimine. Igal kodanikul on oma punktiskoor, mis hindab ta käitumist vastavalt riigis valitsevatele ideoloogilistele väärtustele.

Totalitaarne vasak-progressiivsetel väärtustel põhinev süsteem

Kõige olulisem omadus on olla kõigiga arvestav ja salliv. Sealt edasi tuleb korrektsus. Kui sa pole aasta aega mitte kordagi hilinenud, teenid punkte. Kui hilined pidevalt, kaotad punkte. Prügi sorteerimisega punkte juurde ei teeni, küll aga kaotab punkte, kui prügi ei sorteeri. Kui oled kogunud 180 punkti, on sul ametlik luba osta otselendude ja kiirrongi pileteid. Kui punktisumma langeb alla 40, ei ole sul lubatud enam ühistransporti kasutada. Ja kui 50st allapoole tähendab, et pole enam juhilube, siis alla 40 skoori inimestel ei jää muud üle, kui jalgsi käia. Jalgratta soetamine kaob 45 punkti peal ära ja eks sa siis pead midagi välja mõtlema, et oma skoori jälle parandada.

Toome näiteks Malmös elava Bashaari, kes metrood oodates nägi transvestiiti ning nimetas teda oma sõprade ees rõvedaks ja lisas: „Ma ei saa aru, miks mehed peavad end naiste riietesse panema. Kogu see sugude spekter on mulle arusaamatu ja minu arust peaks inimene olema rahul selle sooga, mille Allah on talle andnud.” Bashaari solvang jäi lindile metroopeatuses olevas jälgimisseadmes ning see audiovisuaalne lindistus koos situatsioonikirjelduse ja transkriptsiooniga rändas otse ta digikausta.

Bashaar oli aasta jooksul kogunud juba 115 punkti. Kuid ta kaotas sellest 90 punkti avalikus kohas tehtud transfoobilise solvangu eest, 30 punkti binaarse soorolli retoorika kasutamise tõttu ja 30 punkti usuliste vaadete pealesurumise pärast. Karistusi määrav algoritm otsustas jätta Bashaari karistamata seksuaalse skaala eiramise eest, kuna pidas selle kaetuks teiste paragrahvidega. 

Lisandunud karistus lennutas Bashaari krediidi 35 punktiga miinusesse, mis tõstab Bashaari jaoks tulumaksu, vähendab sotsiaaltoetusi ning mille tagasiteenimiseks tuleb tal teises kvartalis teha 125 tundi üldkasulikku tööd. Vastasel juhul ootab teda kuue kuu pikkune viibimine teraapialaagris.

Teraapialaagris töötavad psühholoog-valvurid on veendunud, et süüvida tuleb inimese hingeellu rohujuure tasandil ja kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia abil nõmetsemine üheksoos vihkamisega välja juurida. Eks siis ravitav ise jõuab järeldusele, kas asi on trendidele vastandumises, koduses kasvatuses või lapsepõlvetraumas. Sallimatute jaoks on see viimane võimalus kujuneda tolerantseks avatud mõtlemisega kodanikuks, enne kui nad ühiskonnast välja arvatakse.

Samas Stockholmis elav vabatahtlik sotsiaalmeedia moderaator Leif Söderberg on punktisüsteemist täiesti vaimustuses. See on parim asi, mis on meie ühiskonnaga juhtunud”, lausub ta. Leif on selle aastaga kogunud täis 1500 punkti. Selle on ta väljateeninud sotsiaalmeedias vihakõne sisaldavat postituste kustutamise ees, mis kasutavad kontekstipõhist ja sümbolitel põhinevaid slänge, mida algoritmid ei suuda veel tabada, t..

Lisaks tuvastab Leif niinimetatud „ostetud järgijad“ – mõnda vähemust esindavad feik sotsiaalmeedia kontod, mille follow saab enda profiilile soetada mustal turul . Tegemist on high-risk, high-reward tüüpi äriga, kuna jooksvad püsikaristused mitte piisavalt mitmekesise jälgijaskonna eest sotsiaalmeedias on karmid, mistõttu on inimesed nende eest  valmis maksma kõrget hinda. Karistused, sõltuvalt jälgijaskonna heterogeensusest, võivad ulatuda kuni 50 punktini ning seda igas kvartalis.

Kui punktisüsteem 8 aastat tagasi loodi, hüppas Leif kohe selle rongi peale. Nägin võimalust, kuidas minu võrdsemaks muutumisega, muutub võrdsemaks maailm, muutuvad võrdsemaks kõik teised, ja teadsin, et siit saab minna ainult edasi , ei sammugi tagasi.” Hariduse poolest on Söderberg feminismiteooria magistrant ning on teeninud riikliku aukirja palgalõhe vähendamise ees.

Loomulikult see, et keskklassist valgenahaline cis-hetero Leif Söderberg teenis riikliku tunnustuse palgalõhe vähendamise eest puhtalt tänu akadeemilisele uurimistööle, tekitas teatud vastumeelsust, kuna kriitikute sõnul ei ole ta olnud selle ohver. Ent riik tuletas kriitikutele meelde, et riik ei eksi kunagi ning Leifi lojaalsus oma riigile on eeskujulik – riik kandis 25 punkti üle igalt sotsiaalmeedias valitsuse otsust kommenteerinud kommentaatorilt Leifile.

Ma lihtsalt hoolin kõigist,” teatas Leif rõõmsalt oma sotsmeedias ja näitas, et on 25 punkti väärt. Aastaid tagasi ei osalenud Leif igakuisel rajooni geiparaadil, kuid punktisüsteemi tulekuga on ta igal paraadil kohal. Kuna ta pole puudunud viimaselt 50nelt vabatahtlikult kohustuslikult paraadilt, tiksub ta kontole juba 10 punkti iga külastuse eest. Kui Leif jõuab 100 külastuse tähiseni, kahekordistatakse iga paraadi osavõtust kontole tiksuv punktitulu.

Lisaks elementaarsetele liikuvusvõimalustele, ei saa Rootsis oma punktide eest täiendavaid hüvesid sisse kasseerida, kuna valitsuse hinnangul suurendaks see ebavõrdsust. See-eest aga ametikõrgenduse taotlemisel arvestatakse lisaks soo-, seksuaalse-, ja päritolukvootide täitmisele ka sotsiaalse krediidi ajalooga. Täiendavalt kehtib avaliku sektori töötajatele punktisumma miinimumnõue sõltuvalt ametipositsioonist, vastasel juhul ähvardab neid töökaotus. 

Totalitaarne parem-konservatiivsetel väärtustel põhinev süsteem 

Eestis võeti kasutusele sotsiaalse krediidi süsteem koos massilise kodanike jälgimisega samaaegselt Rootsiga. Digiriigi järgmine etapp oli Pandahüpe, nagu seda hakati hellitavalt nimetama. Eesti sotsiaalse krediidi süsteemi keskmes on kulutõhus ja individuaalne Haigekassa rahastus ning loomulik iive, mis peab pidevalt olema rassipuhas ja tõusvas joones. 

Eestluse püsimiseks tühistati abordi tegemine, SOS- ja beebipillid kanti keelatud ainete nimekirja, kondoomid on lubatud vaid perenõustaja retsepti alusel ning väga piiratud koguses, et nende levikut piirata . Regionaapiirkondades on see aga tagasi toonud keskaegse praktikaloomasoolikate kasutamise kondoomide asemel. Seks ei ole meelelahutus,” korrutab Riina Solmani android reklaamtahvlitel ühistranspordis ja ootepaviljonides. Seks on taandatud kitsalt reprodutseerimisprotsessiks.

Iga-aastase Jäneda laada tippsündmus on Wabariigi Fertiilsemate Poegijate tunnustamine. Riikliku aukirja ja 1000 punkti sotsiaalset krediiti saavad naised, kes on viimase viie aasta jooksul ilmale toonud  vähemalt kolm puhtaverelist Eestlast. Selle aasta üks auhinnasaajatest on Kristi: Eesti Rahwastiku püsimine on mu südameasi. Olen õnnelik, et mu emakas on teeninud Eesti Wabariiki ning ilmale toonud kolm tervet poisslast, kelle kohustus on suguküpseks saades jätkata minu elutööd.”

Kristil on juba kindel plaan, mida ta tahab oma tuhande punktiga teha. Oma viimasele pojale panin nimeks Henri, kuid plaanin esitada avalduse Pere ja Orientatsiooni Järelevalve Ametile (POJA), et saaks pesamunale panna nimeks hoopis Henry. Varasematel taolistel juhtudel on riigilõiv olnud tuhande punkti piirimail.”

POJA juhataja Oswald Tamme sõnul ei pöörata selliseid palveid enam täitmisele. Võõrtähed eestlaste nimedes on kunagine trend, mida me oleme suutnud ümber pöörata tänu Pandahüppele ja uuendatud seadusandlusele,” ütles Tamme. POJA eestvedamisel viidi läbi ka suurte nimede eestindamise kampaania – Christoferidest said Kristoverid ja Cärolynist said Kärolinid. Kampaania algusjärgus motiveeriti inimesi lisapunktidega, kuid hilisemas etapis kehtestati karistussanktsioonid, mis ajendasid nime muutma ka neid, kes algselt seda vabatahtlikult teha ei soovinud.

Eks iga inimene sai iseendalt küsida – kas värdtähed mu nimes on väärt kallimaid rongipileteid, kõrgemat kütuseaktsiisi ja aeglasemat internetti. Ekstreemsetel juhtudel oleme näiteks tudengite puhul lõpetanud kõrghariduse rahastamise. Elukestev haridus ja väärtuspõhine komberuum algab iseendast,” lisas Tamm.

Eesti on olnud Euroopas suureks eeskujuks tervishoiusüsteemi natsionaliseerimisega ja seeläbi Haigekassa rahastuse suurendamisega. Eriti innovatiivseks peetakse indiviidipõhist tervishoiule keskenduvad punktiarvestust. Ühelt poolt võtab see aluseks kodaniku igakuise maksukoormuse ja tervisekäitumise, mille koondtulemus määrab kodaniku ligipääsu Haigekassa poolt pakutavale teenustele. 

Lisaks seob kahjuliku tervisekäitumise teatud protseduuride läbiviimisega – suitsetajad peavad ise kinni maksma oma kopsusiirdamise, sama kehtib ka alkoholismi diagnoosi saanud inimeste maksasiirdamisega. Alkoholijoobes ujumine võtab inimese tervishoiu punktisummalt 50 punkti, mis võib paljudel vastava skoori tugevalt miinusesse lennutada . 

Alates 35 miinuspunktist tervishoiukontol ei vasta hädaabikeskus enam inimese kõnedele. Vastuolulise reformi põhjenduseks toodi, et kui inimene on iseenda tegude tagajärjel tekitanud endale negatiivse skoori, peab ta oma muredega ise hakkama saama. Riik siinkohal appi ei tõtta.