Eraõpetajaks ilma vastava hariduseta: jah, see on võimalik!

Published On: February 26, 2022By

Viimasel ajal kogub üha rohkem populaarsust era- ja abiõpetajate palkamine. Sellele on tõuke andnud aina süvenev õpetajate puudus. Õpilased ei saa oma õpetajate käest piisavalt nõu, mistõttu tuleb leida abi mujalt.

Õperajate puudust aitab leevendada näiteks platvorm Mentornaut, mis lihtsal moel viib kokku abiõpetaja ning abivajava õpilase. 2020. aastal distantsõppest tõuke saanud platvorm koondab tänaseks mitusada eraõpetajat ning selle kaudu on antud üle 2000 eratunni.

Platvormil on võimalus eraõpetajana tegutseda aga ka neil, kellel puudub vastav haridus või kes pole õpetajana töötanud. Ühest küljest on see hea võimalus näiteks tudengitele, kuid teisalt jääb õhku küsimus, kuidas ikkagi tagatakse eraõpetajate kvaliteet, kui inimesel puudub erialane haridus.

Mentornauti tegevjuht Markus Meresma sõnul toimub eraõpetajaks kandideerimine selliselt, et tagatakse õpetaja pädevus, kuid protsess ise ei ole kandideerijale liialt tülikas. „Kandideerimisprotsessi esimeses sammus tuleb täita registreerimisvorm meie kodulehel, misjärel kutsume kandidaadi sobivuse korral intervjuule. Intervjuul pöörame tähelepanu soovile olla õpetaja, varasemale kogemusele ning sellele, mis teeb kandidaadist valitud õppeainetes väga hea õpetaja,” selgitas Meresma. Lisaks kontrollitakse edukate kandidaatide karistusregistri väljavõtet. „Karistusregistri väljavõtte taotlemine on lihtne ning äärmiselt oluline meile, et tagada õpilaste turvalisus,” täpsustab Mentornauti tegevjuht.

Otsustasin ajakirjanduse ja kommunikatsiooni esimese kursuse tudengina võtta ette eraõpetajaks kandideerimise teekond, et tunda ja kogeda omal nahal, kui range see kontroll ikkagi on ning näha Mentornauti toimimise köögipoolt. Otsest õpetamiskogemust mul pole, küll aga olen aidanud nooremaid koolikaaslaseid ning oma nooremat venda koolitöödega, seepärast oli mul lootust osutuda valituks.

Huvi registreerimine

Esimene samm oli registreerida oma huvi. Vorm oli võrdlemisi lühike: pidin andma oma andmed, kirjutama varasemast õpetamiskogemusest ning märkima õppeained, mida ma õpetada soovin. Ainete juures sain ka märkida, millises vanuses olen eri ainete lõikes valmis õpetama.

Pärast vormi esitamist sain meilile kirja, et minu taotlus vaadatakse nädala jooksul üle ning kui olen neile sobiv kandidaat, siis saan kutse videointervjuule. Meili lõpus oli ka üleskutse saata oma CV, mis võib suurendada võimalust pääseda intervjuule. Nii ma ka tegin saatsin oma CV ning jäin ootama.

Ühest küljest tekitas kiri minus positiivseid tundeid, sest tundub, et videointervjuu võiks aidata ettevõttel teha kindlaks, kas eraõpetaja kandidaat on päriselt pädev ning hea õpetaja. Teisalt aga tekitas minus küsimusi, kuidas saab esimese valiku teha kõigest isikuandmete, varasema õpetamiskogemuse ja õpetavate ainete põhjal. Minu arvates ei saa otsust teha nii vähese info põhjal. Seda parandab muidugi võimalus saata meilitsi ka oma CV, kuid endiselt tundus, et inimese taustainfot kogutakse üsna vähe.

Videointervjuu

Juba paari päeva pärast sain Mentornautilt uue meili. Sel korral sain teada, et olen pääsenud edasi ning mind kutsutakse asünkroonsele videointervjuule, mis tuleb esitada seitsme päeva jooksul. Algul kõlas see pisut imelikult, sest mulle endale tundus, et intervjuu võiks olla ikkagi otsevestlus inimeste vahel, et saaks kandidaadi olemust tegelikult ka tundma õppida.

Vestluse alguses oli tutvustav video, mis rõhutas vestluse olulisust, sest see on ainus viis, kuidas Mentornauti meeskond saab valideerida, kas kandidaat sobib õpetajaks või mitte. Kokku tuli vestluses vastata kolmele küsimusele: enda tutvustamine ja miks soovin saada Mentornauti eraõpetajaks; mis mulle õpetamise juures meeldib ning mis on personaalse õppe juures oluline; millised isikuomadused teevad minust hea eraõpetaja. Kõigi vastuste pikkus pidi jääma ühe minuti piiresse.

Konto loomine

Juba paar päeva pärast videote salvestamist sain järgmise meili. Meili sisu oli lühike ja konkreetne: sain teada, et sobin väga hästi eraõpetajaks ning mul paluti teha konto Õpetaja Tuppa, mis on Mentornauti eraõpetajate keskkond.

Konto loomine ise oli võrdlemisi lihtne pidin lisama oma kontaktandmed ja pildi. Samuti pidin tegema karistusregistrist enda kohta väljavõtte ja lisama selle konto juurde. See oli minu jaoks meeldiv üllatus, sest see võimaldab kontrollida eraõpetajaks kandideeriva inimeste tausta. Profiili luues pidin lisama ka oma kontonumbri ning määrama tunnitasu. Tunnitasu soovitatakse määrata õpetamiskogemuse järgi, odavama tasu saab vähesema kogemusega õpetaja; selline lahendus annab võimaluse ka neile õpilastele, kelle majanduslik seis ei võimalda palgata kallist eraõpetajat.

Ühest küljest on tore, et ka õpetajahariduseta eraõpetajad on valmis õpilasi aitama, sest n-ö päris eraõpetajad on sageli üsna kallid ning seetõttu jäävad paljud noored hätta oma koolitöödega. Siiski jääb minu silmis eraõpetajate erialase ja ka õpetamisalase pädevuse hindamine arusaamatuks. Erialaseid teadmisi ei kontrollinud keegi ning iga lapsevanem peab ise rohkem jälgima, et eraõpetaja oleks inimesena vastuvõetav.

Kui profiil sai täidetud, läks see enne avaldamist ülevaatamisele Mentornauti tiimile. Profiil vaadati üle kõigest minutiga! Nii lihtne või raske oligi saada eraõpetajaks. Pärast kinnitust sain lisada kontole oma tundide ajad ning juba oligi mu profiil kodulehel üleval. Lisaks sain võimaluse liituda Facebooki tugigrupiga ning kutse osaleda Zoomi veebiseminaris, kus tutvustatakse lähemalt Mentornauti. 

Enne tundide andmist tekkis mul aga hirm selle ees, et pean päriselt hakkama kedagi võõrast õpetama. Mul vastavat haridust või koolitust ju tegelikult ei ole ning seepärast tundsin, et konfliktid ja probleemid võivad tekkida väga kergelt.

Õnneks rahustas mind teadmine, et Mentornauti tiim ei tea seni ühtegi suurt konflikti õpetaja ja õpilase vahel. „Uutel ja alustavatel eraõpetajatel tekib ikka küsimusi, kuidas mõne olukorraga toime tulla, kuid sellisel juhul on toeks meie eraõpetajate kogukond ja kogu Mentornauti meeskond,” täpsustas Mentornauti tegevjuht. Lisaks töötab platvormi tiim selle suunas, et alustavad eraõpetajad saaksid soovi korral end ka koolitada.

Salapärane Pinpaya

Paar tundi pärast Facebooki grupiga liitumist sain aga Facebookis sõnumi tundmatult isikult, kes kutsus mind eraõpetajaks ühele teisele platvormile aadressil pinpaya.com. Tõenäoliselt hoiavad Pinpaya platvormi inimesed silma peal Mentornauti grupil, et kutsuda uusi liikmeid tutvuma ja liituma ka nende platvormiga. 

Huvi pärast otsustasin vaadata, mida Pinpaya endast kujutab. Kodulehte sirvides jäi esimese erinevusena silma see, et eratunnid toimuvad kõik virtuaalselt ning neil on selleks eraldi keskkond. Seevastu Mentornauti puhul on võimalik anda ka kontakttunde ja veebitunnid toimuvad kas Google Meetsi, Microsoft Teamsi või Zoomi vahendusel. Samuti märkasin, et Pinpaya on rahvusvaheline, kuid pole veel avalikult enda tegevust käima lükanud; tundmatu isik selgitas sõnumis, et neil on kavas suur reklaamikampaania ning siis tuleb kindlasti platvormile palju õpilasi. Kõik muu tundus esmapilgul peaaegu üks ühele sellega, mida pakub Mentornauti platvorm.

Pinpaya keskkonnas oli eraõpetajaks saamine aga veelgi lihtsam. Tuli sisestada kõigest oma nimi ja meiliaadress ning esimene konto oli juba loodud. Seejärel saab luua endale profiili, kuhu lisad pildi ning järgneva info: haridus, õpetatavad ained, keeleoskus, töökogemus, lühitutvustus, õpetamisstiili tutvustus ning ühe tunni hind. Profiilile saab lisada endale õpetamiseks sobivad ajad ning lisada sertifikaate (kui neid on). 

Mingit muud taustakontrolli sellel platvormil ei tehta ning põhimõtteliselt saaks pärast lahtrite täitmist asuda kohe õpetama ja raha teenima. Mõtlesin kohe, et kuna isik, kes mulle enne reklaamsõnumi saatis, oli samuti Mentornauti Facebooki grupi liige ning nägi uusi grupiliikmeid, siis sai ta oma liikmelisust kavalalt ära kasutada. Mentornaut on ise teinud taustakontrolli kõikidele grupiliikmetele ning seepärast ei pea Pinpaya seda uuesti tegema.

Kuna Pinpaya ei ole veel ametlikult käima läinud, siis ei oska selle platvormi kohta palju öelda. Mentornauti puhul on kindlasti tegemist hea võimalusega teenida lisaraha, kuid kuna erialast ja emotsionaalset pädevust põhimõtteliselt ei kontrollita, siis tuleb eraõpetaja otsingutel kindlasti uurida potentsiaalse tuutori tausta, et veenduda tema sobivuses.

Tuutoriks olemine on tudengile väga hea võimalus lisaraha teenimiseks. Esiteks saab teiste õpetamise kaudu teha endale teemad palju paremini selgeks. Teiseks on Mentornauti kasutamine ülimalt paindlik: iga õpetaja saab ise märkida sobivad õpetamise ajad. Samuti on võimalik tunde anda veebis, mis teeb kogu protsessi veelgi lihtsamaks. Kõike seda arvesse võttes on tudengitele Mentornaut üks ütlemata hea võimalus.

Leave A Comment

Sarnased artiklid

Eraõpetajaks ilma vastava hariduseta: jah, see on võimalik!

Published On: February 26, 2022By

Viimasel ajal kogub üha rohkem populaarsust era- ja abiõpetajate palkamine. Sellele on tõuke andnud aina süvenev õpetajate puudus. Õpilased ei saa oma õpetajate käest piisavalt nõu, mistõttu tuleb leida abi mujalt.

Õperajate puudust aitab leevendada näiteks platvorm Mentornaut, mis lihtsal moel viib kokku abiõpetaja ning abivajava õpilase. 2020. aastal distantsõppest tõuke saanud platvorm koondab tänaseks mitusada eraõpetajat ning selle kaudu on antud üle 2000 eratunni.

Platvormil on võimalus eraõpetajana tegutseda aga ka neil, kellel puudub vastav haridus või kes pole õpetajana töötanud. Ühest küljest on see hea võimalus näiteks tudengitele, kuid teisalt jääb õhku küsimus, kuidas ikkagi tagatakse eraõpetajate kvaliteet, kui inimesel puudub erialane haridus.

Mentornauti tegevjuht Markus Meresma sõnul toimub eraõpetajaks kandideerimine selliselt, et tagatakse õpetaja pädevus, kuid protsess ise ei ole kandideerijale liialt tülikas. „Kandideerimisprotsessi esimeses sammus tuleb täita registreerimisvorm meie kodulehel, misjärel kutsume kandidaadi sobivuse korral intervjuule. Intervjuul pöörame tähelepanu soovile olla õpetaja, varasemale kogemusele ning sellele, mis teeb kandidaadist valitud õppeainetes väga hea õpetaja,” selgitas Meresma. Lisaks kontrollitakse edukate kandidaatide karistusregistri väljavõtet. „Karistusregistri väljavõtte taotlemine on lihtne ning äärmiselt oluline meile, et tagada õpilaste turvalisus,” täpsustab Mentornauti tegevjuht.

Otsustasin ajakirjanduse ja kommunikatsiooni esimese kursuse tudengina võtta ette eraõpetajaks kandideerimise teekond, et tunda ja kogeda omal nahal, kui range see kontroll ikkagi on ning näha Mentornauti toimimise köögipoolt. Otsest õpetamiskogemust mul pole, küll aga olen aidanud nooremaid koolikaaslaseid ning oma nooremat venda koolitöödega, seepärast oli mul lootust osutuda valituks.

Huvi registreerimine

Esimene samm oli registreerida oma huvi. Vorm oli võrdlemisi lühike: pidin andma oma andmed, kirjutama varasemast õpetamiskogemusest ning märkima õppeained, mida ma õpetada soovin. Ainete juures sain ka märkida, millises vanuses olen eri ainete lõikes valmis õpetama.

Pärast vormi esitamist sain meilile kirja, et minu taotlus vaadatakse nädala jooksul üle ning kui olen neile sobiv kandidaat, siis saan kutse videointervjuule. Meili lõpus oli ka üleskutse saata oma CV, mis võib suurendada võimalust pääseda intervjuule. Nii ma ka tegin saatsin oma CV ning jäin ootama.

Ühest küljest tekitas kiri minus positiivseid tundeid, sest tundub, et videointervjuu võiks aidata ettevõttel teha kindlaks, kas eraõpetaja kandidaat on päriselt pädev ning hea õpetaja. Teisalt aga tekitas minus küsimusi, kuidas saab esimese valiku teha kõigest isikuandmete, varasema õpetamiskogemuse ja õpetavate ainete põhjal. Minu arvates ei saa otsust teha nii vähese info põhjal. Seda parandab muidugi võimalus saata meilitsi ka oma CV, kuid endiselt tundus, et inimese taustainfot kogutakse üsna vähe.

Videointervjuu

Juba paari päeva pärast sain Mentornautilt uue meili. Sel korral sain teada, et olen pääsenud edasi ning mind kutsutakse asünkroonsele videointervjuule, mis tuleb esitada seitsme päeva jooksul. Algul kõlas see pisut imelikult, sest mulle endale tundus, et intervjuu võiks olla ikkagi otsevestlus inimeste vahel, et saaks kandidaadi olemust tegelikult ka tundma õppida.

Vestluse alguses oli tutvustav video, mis rõhutas vestluse olulisust, sest see on ainus viis, kuidas Mentornauti meeskond saab valideerida, kas kandidaat sobib õpetajaks või mitte. Kokku tuli vestluses vastata kolmele küsimusele: enda tutvustamine ja miks soovin saada Mentornauti eraõpetajaks; mis mulle õpetamise juures meeldib ning mis on personaalse õppe juures oluline; millised isikuomadused teevad minust hea eraõpetaja. Kõigi vastuste pikkus pidi jääma ühe minuti piiresse.

Konto loomine

Juba paar päeva pärast videote salvestamist sain järgmise meili. Meili sisu oli lühike ja konkreetne: sain teada, et sobin väga hästi eraõpetajaks ning mul paluti teha konto Õpetaja Tuppa, mis on Mentornauti eraõpetajate keskkond.

Konto loomine ise oli võrdlemisi lihtne pidin lisama oma kontaktandmed ja pildi. Samuti pidin tegema karistusregistrist enda kohta väljavõtte ja lisama selle konto juurde. See oli minu jaoks meeldiv üllatus, sest see võimaldab kontrollida eraõpetajaks kandideeriva inimeste tausta. Profiili luues pidin lisama ka oma kontonumbri ning määrama tunnitasu. Tunnitasu soovitatakse määrata õpetamiskogemuse järgi, odavama tasu saab vähesema kogemusega õpetaja; selline lahendus annab võimaluse ka neile õpilastele, kelle majanduslik seis ei võimalda palgata kallist eraõpetajat.

Ühest küljest on tore, et ka õpetajahariduseta eraõpetajad on valmis õpilasi aitama, sest n-ö päris eraõpetajad on sageli üsna kallid ning seetõttu jäävad paljud noored hätta oma koolitöödega. Siiski jääb minu silmis eraõpetajate erialase ja ka õpetamisalase pädevuse hindamine arusaamatuks. Erialaseid teadmisi ei kontrollinud keegi ning iga lapsevanem peab ise rohkem jälgima, et eraõpetaja oleks inimesena vastuvõetav.

Kui profiil sai täidetud, läks see enne avaldamist ülevaatamisele Mentornauti tiimile. Profiil vaadati üle kõigest minutiga! Nii lihtne või raske oligi saada eraõpetajaks. Pärast kinnitust sain lisada kontole oma tundide ajad ning juba oligi mu profiil kodulehel üleval. Lisaks sain võimaluse liituda Facebooki tugigrupiga ning kutse osaleda Zoomi veebiseminaris, kus tutvustatakse lähemalt Mentornauti. 

Enne tundide andmist tekkis mul aga hirm selle ees, et pean päriselt hakkama kedagi võõrast õpetama. Mul vastavat haridust või koolitust ju tegelikult ei ole ning seepärast tundsin, et konfliktid ja probleemid võivad tekkida väga kergelt.

Õnneks rahustas mind teadmine, et Mentornauti tiim ei tea seni ühtegi suurt konflikti õpetaja ja õpilase vahel. „Uutel ja alustavatel eraõpetajatel tekib ikka küsimusi, kuidas mõne olukorraga toime tulla, kuid sellisel juhul on toeks meie eraõpetajate kogukond ja kogu Mentornauti meeskond,” täpsustas Mentornauti tegevjuht. Lisaks töötab platvormi tiim selle suunas, et alustavad eraõpetajad saaksid soovi korral end ka koolitada.

Salapärane Pinpaya

Paar tundi pärast Facebooki grupiga liitumist sain aga Facebookis sõnumi tundmatult isikult, kes kutsus mind eraõpetajaks ühele teisele platvormile aadressil pinpaya.com. Tõenäoliselt hoiavad Pinpaya platvormi inimesed silma peal Mentornauti grupil, et kutsuda uusi liikmeid tutvuma ja liituma ka nende platvormiga. 

Huvi pärast otsustasin vaadata, mida Pinpaya endast kujutab. Kodulehte sirvides jäi esimese erinevusena silma see, et eratunnid toimuvad kõik virtuaalselt ning neil on selleks eraldi keskkond. Seevastu Mentornauti puhul on võimalik anda ka kontakttunde ja veebitunnid toimuvad kas Google Meetsi, Microsoft Teamsi või Zoomi vahendusel. Samuti märkasin, et Pinpaya on rahvusvaheline, kuid pole veel avalikult enda tegevust käima lükanud; tundmatu isik selgitas sõnumis, et neil on kavas suur reklaamikampaania ning siis tuleb kindlasti platvormile palju õpilasi. Kõik muu tundus esmapilgul peaaegu üks ühele sellega, mida pakub Mentornauti platvorm.

Pinpaya keskkonnas oli eraõpetajaks saamine aga veelgi lihtsam. Tuli sisestada kõigest oma nimi ja meiliaadress ning esimene konto oli juba loodud. Seejärel saab luua endale profiili, kuhu lisad pildi ning järgneva info: haridus, õpetatavad ained, keeleoskus, töökogemus, lühitutvustus, õpetamisstiili tutvustus ning ühe tunni hind. Profiilile saab lisada endale õpetamiseks sobivad ajad ning lisada sertifikaate (kui neid on). 

Mingit muud taustakontrolli sellel platvormil ei tehta ning põhimõtteliselt saaks pärast lahtrite täitmist asuda kohe õpetama ja raha teenima. Mõtlesin kohe, et kuna isik, kes mulle enne reklaamsõnumi saatis, oli samuti Mentornauti Facebooki grupi liige ning nägi uusi grupiliikmeid, siis sai ta oma liikmelisust kavalalt ära kasutada. Mentornaut on ise teinud taustakontrolli kõikidele grupiliikmetele ning seepärast ei pea Pinpaya seda uuesti tegema.

Kuna Pinpaya ei ole veel ametlikult käima läinud, siis ei oska selle platvormi kohta palju öelda. Mentornauti puhul on kindlasti tegemist hea võimalusega teenida lisaraha, kuid kuna erialast ja emotsionaalset pädevust põhimõtteliselt ei kontrollita, siis tuleb eraõpetaja otsingutel kindlasti uurida potentsiaalse tuutori tausta, et veenduda tema sobivuses.

Tuutoriks olemine on tudengile väga hea võimalus lisaraha teenimiseks. Esiteks saab teiste õpetamise kaudu teha endale teemad palju paremini selgeks. Teiseks on Mentornauti kasutamine ülimalt paindlik: iga õpetaja saab ise märkida sobivad õpetamise ajad. Samuti on võimalik tunde anda veebis, mis teeb kogu protsessi veelgi lihtsamaks. Kõike seda arvesse võttes on tudengitele Mentornaut üks ütlemata hea võimalus.