Eurovision või Worldvision ehk lauluvõistluse üleilmastumine

Published On: May 28, 2022By

Seitse aastat tagasi liitus Eurovisiooni lauluvõistlusega Austraalia ning järgmisel aastal korraldab oma provintside vahel samanimelist lauluvõistlust ka Kanada. Kuidas suhtuvad sellistesse muutustesse Eurovisiooni fännid ning lauluvõistluse vihkajad? Vestlustest kahe tulihingelise fänni Greteli ja Brunoga ning kahe mittearmastaja Karoli ja Raunoga saab ehk pildi selgemaks.

Tegin Instagramis küsitluse, et selgitada välja, mida inimesed arvavad Eurovisiooni uutest muudatustest. Kahesajast vastanust peaaegu pooled jäid lauluvõistluste muutuste osas külmaks ja erapooletuks. Ligi kolmandik leidis, et Eurovisioon peaks ikkagi olema, nagu ka nimi ütleb, Euroopaga piirnev lauluvõistlus ning Austraalia ja Kanada ei peaks end sellega siduma. Kõige väiksem osa vastanutest arvas, et laienemine on lauluvõistluse rikastamine ning see on igati tervitatav ja äge.

Euroopa-välised riigid Eurovisioonil

2015. aastal osales lauluvõistlusel esmakordselt Austraalia. Alguses liituti Eurovisiooniga juubeli raames ning järgnevatel aastatel sai Austraalia erandkorras kutse. 2019. aastal kuulutati riik Eurovisioonil võistlejaks järgmise viie aasta ulatuses, mille järel tuleb Austraalia osalus uuesti üle vaadata.

Võidu korral aga Austraalias lauluvõistlus ei toimuks, vaid Austraalia saab valida riigi Euroopast, kus Eurovisioon aset leiab.

2023. aastal liitub Eurovisiooni maailmaga Kanada, kes hakkab korraldama riigisisest lauluvõistlust Kanada Eurovisioon (ingl Eurovision Canada). Võistlustulle astuvad kõikidest Kanada territooriumitest pärit esinejad, kelle seast selgitatakse välja riigi parim laul.

Mida arvavad muutusest fännid?

Austraalia liitumise osas on fännidel kahetised tunded. Alguses oli sellega raske harjuda, sest Eurovisioon on paljude silmis midagi euroopalikku, kuid mida enam aastad edasi, seda rohkem suutsid austraallased end tõestada. „Minu jaoks on Austraalia end Eurovisioonil tõestanud ning seepärast ei ole mul midagi selle vastu, et nad osalevad,” ütles tudengist Eurovisiooni fänn Gretel.

Ühtlasi tõid fännid välja selle, et austraallased on juba pikka aega Eurovisiooni jälginud ning sellepärast ei ole Austraalia ühiskond lauluvõistluse jaoks midagi võõrast. Lisaks räägib Austraalia osaluse kasuks see, et võiduvõimalus on neil siiski võrdlemisi väike, kuid nende muusika rikastab lauluvõistluse programmi. „Ta ei võida niikuinii mitte kunagi, kuna eurooplased ei hääletaks lõpuks ikkagi – isegi kui tal oleks kõige parem laul – Austraalia poolt, sest eurooplased ei taha Austraaliat võitjaks, sest see pole Euroopa riik,” selgitas üliõpilasest Eurovisiooni fänn Bruno.

Kanada muutuste puhul jääb fännidele arusaamatuks, miks riik Eurovisiooni perega liitub ning selline samm ei tundu loogiline. Muudatus jätab fännidele mulje, justkui Eurovisioon ei oleks siis enam Eurovisioon, vaid tasuks mõelda juba millelegi suuremale ja rahvusvahelisemale. „Ma korra mõtlesin sellele, et kui olekski kõikide riikide vaheline võistlus,” ütles Bruno. Ometigi on seda pea võimatu teostada, sest riike on lihtsalt liiga palju.

Mida arvavad muutustest Eurovisiooni mittearmastajad?

Austraalia liitumises ei näe mittearmastajad mingit probleemi. „Ma arvan, et Eurovisioon on rohkem pigem euroopaliku mentaliteediga seotud kui geograafiaga,” täpsustas tudengist Eurovisiooni mittearmastaja Karol. Seepärast ei peaks geograafilised piirid olema Eurovisiooni mittevaatajate arvates takistuseks. Samuti tõi ta välja, et Venemaa ei kuulu samuti Euroopasse, kuid on alati osalenud; Brexiti tagajärjel aga tõstatati küsimus, kas siis peaks ka Suurbritannia lauluvõistlusest välja jätma.

Kanada puhul pole mittearmastajatel samuti etteheiteid, sest Kanadas loodav lauluvõistlus ei oleks niikuinii algse Eurovisiooni konkurent. Eriti veel sellepärast, et Eurovisioon on alati olnud rahvusvaheline ning Kanada riigisisene võistlus seda kuidagi ei ole. Seepärast tundub mittearmastajatele, et Kanada Eurovisioon on suurem konkurent pigem saatele „The X Factor” kui Eurovisioonile, sest sarnaneb sellega rohkem.

Mittearmastajad lisasid, et kui Eurovisioon keskenduks sisu arendamisele, mitte uute riikide kaasamisele, siis võib-olla ka nemad vaataksid lauluvõistlust. „Kui Eurovisioonil peaks iga riik kuidagi esituse abil ka oma riiki või kultuuri tutvustama, siis oleks sellel lauluvõistlusel mingi sisu ning tekiks huvi seda vaadata,” nentis Rauno.

Mida toob tulevik?

Eurovisiooni tulevik on fännide silmis helge, sest iga aastaga muutuvad Eurovisiooni võitjad üha populaarsemaks ning vaatajaskond samuti kasvab. Lisaks märkisid fännid, et Eurovisioonil on kujunenud välja justkui oma stiil, kus inimesed saavad kohe kuulates aru, et tegemist on Eurovisiooni lauluga.

Küll aga näevad fännid, et Eurovisioon võiks siiski jääda Euroopa-siseseks, sest muidu tekib oht, et algsest võistlusest ja traditsioonidest kaldutakse liiga kõrvale ning lauluvõistlus rikutakse sootuks ära. Samuti tõid fännid välja, et kurb on näha, kuidas lauluvõistlust mõjutab iga aastaga üha rohkem poliitika ning laulud jäävad vaikselt tagaplaanile.

Eurovisiooni mitte-armastajate arvates võiks Eurovisiooni tulevik tuua niši tekkimise või lauluvõistluse kadumise, sest praegusel kujul nad võistlusel pikka tulevikku ei näe. Nende arvates tüdineb ühiskond üsna pea ühetaolistest lauludest ning kultuurilise nišita ei jääks lauluvõistlus pikalt püsima.

Mida arvatakse muutustest välismaal?

Kanada Eurovisioon on üsna värske uudis ning sotsiaalmeedia kihab erinevatest arvamustest. Tuleb välja, et paljud on pettunud, sest loodeti, et Kanada saab võimaluse osaleda nn päris-Eurovisioonil, mitte ei hakka korraldama enda varianti lauluvõistlusest. Samuti on fännid üle maailma skeptilised selle osas, kas riigisisene Eurovisioon kujuneb edukaks. Positiivse küljena tuuakse välja seda, et Eurovisiooni fännide ring laieneb ning selle üle on kõigil hea meel.

Austraalia osalusega on üleilmne Eurovisiooni kogukond juba harjunud. Küll aga on sotsiaalmeedia jätkuvalt täis Austraalia osaluse ümber käivad küsimusi. Näiteks paneb paljusid fänne imestama väide, justkui austraallased päriselt ärkavad kell viis hommikul selleks, et vaadata lauluvõistlust. Lisaks leiab palju kommentaare selle kohta, et Austraalia osalemine Eurovisioonil ei ole kuidagi loogiline. Nüüd on samas raske ette kujutada lauluvõistlust ilma Austraaliata, sest riik on juba mõnda aega osalenud ja nende esitused kuuluvad üldiselt parimate hulka.

 

EUROVISIOONI FÄNNI PROFIIL

 • Läheb digiboksi ja telekaga sünnipäevale, et Eurovisiooni vaadata.
  – Kui matemaatika riigieksam toimub päev pärast Eurovisiooni finaali, siis ei lähe eksamile kohale.
  – Esimest korda vaatas Eurovisiooni nii ammu, et ei mäleta seda.
  – Teab peast kõiki võitjaid, esinejaid, riike ja aastaid.
  – „Eurovisioon on elu” mentaliteet.

EUROVISIOONI MITTEARMASTAJA PROFIIL

 • Ei vaata Eurovisiooni üldse.
  – Ei mäleta, millal viimati Eurovisiooni üldse vaatas.
  – Ootab, et Eurovisioonil tekiks oma nišš, mitte lihtsalt ingliskeelsed poplaulud.
  – Peab maikuus sotsiaalmeediat ja ajakirjandust vältima, sest muidu tekiks Eurovisiooni uudiste üleküllus.
  – „Eurovisiooni laulud on halvad” mentaliteet.

Leave A Comment

Sarnased artiklid

Eurovision või Worldvision ehk lauluvõistluse üleilmastumine

Published On: May 28, 2022By

Seitse aastat tagasi liitus Eurovisiooni lauluvõistlusega Austraalia ning järgmisel aastal korraldab oma provintside vahel samanimelist lauluvõistlust ka Kanada. Kuidas suhtuvad sellistesse muutustesse Eurovisiooni fännid ning lauluvõistluse vihkajad? Vestlustest kahe tulihingelise fänni Greteli ja Brunoga ning kahe mittearmastaja Karoli ja Raunoga saab ehk pildi selgemaks.

Tegin Instagramis küsitluse, et selgitada välja, mida inimesed arvavad Eurovisiooni uutest muudatustest. Kahesajast vastanust peaaegu pooled jäid lauluvõistluste muutuste osas külmaks ja erapooletuks. Ligi kolmandik leidis, et Eurovisioon peaks ikkagi olema, nagu ka nimi ütleb, Euroopaga piirnev lauluvõistlus ning Austraalia ja Kanada ei peaks end sellega siduma. Kõige väiksem osa vastanutest arvas, et laienemine on lauluvõistluse rikastamine ning see on igati tervitatav ja äge.

Euroopa-välised riigid Eurovisioonil

2015. aastal osales lauluvõistlusel esmakordselt Austraalia. Alguses liituti Eurovisiooniga juubeli raames ning järgnevatel aastatel sai Austraalia erandkorras kutse. 2019. aastal kuulutati riik Eurovisioonil võistlejaks järgmise viie aasta ulatuses, mille järel tuleb Austraalia osalus uuesti üle vaadata.

Võidu korral aga Austraalias lauluvõistlus ei toimuks, vaid Austraalia saab valida riigi Euroopast, kus Eurovisioon aset leiab.

2023. aastal liitub Eurovisiooni maailmaga Kanada, kes hakkab korraldama riigisisest lauluvõistlust Kanada Eurovisioon (ingl Eurovision Canada). Võistlustulle astuvad kõikidest Kanada territooriumitest pärit esinejad, kelle seast selgitatakse välja riigi parim laul.

Mida arvavad muutusest fännid?

Austraalia liitumise osas on fännidel kahetised tunded. Alguses oli sellega raske harjuda, sest Eurovisioon on paljude silmis midagi euroopalikku, kuid mida enam aastad edasi, seda rohkem suutsid austraallased end tõestada. „Minu jaoks on Austraalia end Eurovisioonil tõestanud ning seepärast ei ole mul midagi selle vastu, et nad osalevad,” ütles tudengist Eurovisiooni fänn Gretel.

Ühtlasi tõid fännid välja selle, et austraallased on juba pikka aega Eurovisiooni jälginud ning sellepärast ei ole Austraalia ühiskond lauluvõistluse jaoks midagi võõrast. Lisaks räägib Austraalia osaluse kasuks see, et võiduvõimalus on neil siiski võrdlemisi väike, kuid nende muusika rikastab lauluvõistluse programmi. „Ta ei võida niikuinii mitte kunagi, kuna eurooplased ei hääletaks lõpuks ikkagi – isegi kui tal oleks kõige parem laul – Austraalia poolt, sest eurooplased ei taha Austraaliat võitjaks, sest see pole Euroopa riik,” selgitas üliõpilasest Eurovisiooni fänn Bruno.

Kanada muutuste puhul jääb fännidele arusaamatuks, miks riik Eurovisiooni perega liitub ning selline samm ei tundu loogiline. Muudatus jätab fännidele mulje, justkui Eurovisioon ei oleks siis enam Eurovisioon, vaid tasuks mõelda juba millelegi suuremale ja rahvusvahelisemale. „Ma korra mõtlesin sellele, et kui olekski kõikide riikide vaheline võistlus,” ütles Bruno. Ometigi on seda pea võimatu teostada, sest riike on lihtsalt liiga palju.

Mida arvavad muutustest Eurovisiooni mittearmastajad?

Austraalia liitumises ei näe mittearmastajad mingit probleemi. „Ma arvan, et Eurovisioon on rohkem pigem euroopaliku mentaliteediga seotud kui geograafiaga,” täpsustas tudengist Eurovisiooni mittearmastaja Karol. Seepärast ei peaks geograafilised piirid olema Eurovisiooni mittevaatajate arvates takistuseks. Samuti tõi ta välja, et Venemaa ei kuulu samuti Euroopasse, kuid on alati osalenud; Brexiti tagajärjel aga tõstatati küsimus, kas siis peaks ka Suurbritannia lauluvõistlusest välja jätma.

Kanada puhul pole mittearmastajatel samuti etteheiteid, sest Kanadas loodav lauluvõistlus ei oleks niikuinii algse Eurovisiooni konkurent. Eriti veel sellepärast, et Eurovisioon on alati olnud rahvusvaheline ning Kanada riigisisene võistlus seda kuidagi ei ole. Seepärast tundub mittearmastajatele, et Kanada Eurovisioon on suurem konkurent pigem saatele „The X Factor” kui Eurovisioonile, sest sarnaneb sellega rohkem.

Mittearmastajad lisasid, et kui Eurovisioon keskenduks sisu arendamisele, mitte uute riikide kaasamisele, siis võib-olla ka nemad vaataksid lauluvõistlust. „Kui Eurovisioonil peaks iga riik kuidagi esituse abil ka oma riiki või kultuuri tutvustama, siis oleks sellel lauluvõistlusel mingi sisu ning tekiks huvi seda vaadata,” nentis Rauno.

Mida toob tulevik?

Eurovisiooni tulevik on fännide silmis helge, sest iga aastaga muutuvad Eurovisiooni võitjad üha populaarsemaks ning vaatajaskond samuti kasvab. Lisaks märkisid fännid, et Eurovisioonil on kujunenud välja justkui oma stiil, kus inimesed saavad kohe kuulates aru, et tegemist on Eurovisiooni lauluga.

Küll aga näevad fännid, et Eurovisioon võiks siiski jääda Euroopa-siseseks, sest muidu tekib oht, et algsest võistlusest ja traditsioonidest kaldutakse liiga kõrvale ning lauluvõistlus rikutakse sootuks ära. Samuti tõid fännid välja, et kurb on näha, kuidas lauluvõistlust mõjutab iga aastaga üha rohkem poliitika ning laulud jäävad vaikselt tagaplaanile.

Eurovisiooni mitte-armastajate arvates võiks Eurovisiooni tulevik tuua niši tekkimise või lauluvõistluse kadumise, sest praegusel kujul nad võistlusel pikka tulevikku ei näe. Nende arvates tüdineb ühiskond üsna pea ühetaolistest lauludest ning kultuurilise nišita ei jääks lauluvõistlus pikalt püsima.

Mida arvatakse muutustest välismaal?

Kanada Eurovisioon on üsna värske uudis ning sotsiaalmeedia kihab erinevatest arvamustest. Tuleb välja, et paljud on pettunud, sest loodeti, et Kanada saab võimaluse osaleda nn päris-Eurovisioonil, mitte ei hakka korraldama enda varianti lauluvõistlusest. Samuti on fännid üle maailma skeptilised selle osas, kas riigisisene Eurovisioon kujuneb edukaks. Positiivse küljena tuuakse välja seda, et Eurovisiooni fännide ring laieneb ning selle üle on kõigil hea meel.

Austraalia osalusega on üleilmne Eurovisiooni kogukond juba harjunud. Küll aga on sotsiaalmeedia jätkuvalt täis Austraalia osaluse ümber käivad küsimusi. Näiteks paneb paljusid fänne imestama väide, justkui austraallased päriselt ärkavad kell viis hommikul selleks, et vaadata lauluvõistlust. Lisaks leiab palju kommentaare selle kohta, et Austraalia osalemine Eurovisioonil ei ole kuidagi loogiline. Nüüd on samas raske ette kujutada lauluvõistlust ilma Austraaliata, sest riik on juba mõnda aega osalenud ja nende esitused kuuluvad üldiselt parimate hulka.

 

EUROVISIOONI FÄNNI PROFIIL

 • Läheb digiboksi ja telekaga sünnipäevale, et Eurovisiooni vaadata.
  – Kui matemaatika riigieksam toimub päev pärast Eurovisiooni finaali, siis ei lähe eksamile kohale.
  – Esimest korda vaatas Eurovisiooni nii ammu, et ei mäleta seda.
  – Teab peast kõiki võitjaid, esinejaid, riike ja aastaid.
  – „Eurovisioon on elu” mentaliteet.

EUROVISIOONI MITTEARMASTAJA PROFIIL

 • Ei vaata Eurovisiooni üldse.
  – Ei mäleta, millal viimati Eurovisiooni üldse vaatas.
  – Ootab, et Eurovisioonil tekiks oma nišš, mitte lihtsalt ingliskeelsed poplaulud.
  – Peab maikuus sotsiaalmeediat ja ajakirjandust vältima, sest muidu tekiks Eurovisiooni uudiste üleküllus.
  – „Eurovisiooni laulud on halvad” mentaliteet.
Go to Top