Heade hindade linn Tartu – magistritöö on võimalik ka kahekesti koos kirjutada

Published On: September 25, 2021By

Kahasse kirjutatud magistritööde arv aina kasvab, kuid kas tõesti teeb ülikool suurt magistri allahindlust nagu Kaubamaja SAH-i, mille käigus on võimalik saada kraad n-ö poole hinnaga?

Eelmise õppeaasta lõpus kaitsti Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas kokku 91 magistritööd, millest 25 olid kirjutatud kahe peale. Neist 20 olid eestikeelsed ning 5 ingliskeelsed. Esmapilgul võib jääda sellisest praktikast mulje, et kahasse kirjutamist lubatakse eesmärgiga saada juurde lõpetajaid ning seeläbi suurendada ka teaduskonna rahastust.

Tegelikult ei ole midagi uut

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse nooremlektor ja praktika arendusjuht Anneli Lorenz sõnas, et idee soodustada kahekesi kirjutamist tekkis juba 2017. aastal. Kuivõrd ka varem ülikooliseadus ei keelanud kahasse kirjutatud lõputöid, siis 2017/2018. õppeaastal katsetati seda ideed ning kahekesi kirjutatud magistritöö kaitses esimene üliõpilaste paar. See tähendab, et tänavu kaitsti kahe autoriga magistritöid juba neljandat korda ja aasta-aastalt on kahekesi kirjutatud tööde arv kasvanud. Bakalaureuseõppes ei ole lubatud lõputöid kahekesi kirjutada.

Mitmete Tartu Ülikooli teaduskondade esindajate sõnul neil selline praktika puudub. Näiteks kirjanduse ja teatriteaduse õppekavadel ning kultuuriteaduste instituudis pole magistritöö kahekesi kirjutamise võimalust isegi arutatud. Osade teaduskondade esindajate sõnul pole neil lihtsalt kombeks lõputöid paaris kirjutada, kuid keelatud see ka pole. Kahasse kirjutatud töid ei ole kaitstud näiteks filosoofia, geograafia, füüsika erialal, ajaloo ja arheoloogia instituudis, usuteaduskonnas ning õigusteaduskonnas. Kuid bioloogia ning psühholoogia erialadel ja rahvatervishoiu magistriõppes pole kahasse kirjutamine isegi lubatud.

Samas eripedagoogika ja logopeedia õppekaval kaitsti sellel kevadel 13 kahe autoriga magistritööd ning haridusinnovatsiooni magistriõppekaval oli 20 tööst 3 kahe autoriga. Ka on üksikuid kahasse kirjutatud töid kaitstud näiteks eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekaval ja arvutiteaduste instituudis.

Kaks pead on ikka kaks pead

Ettevõtluse nooremlektori Lorenzi sõnul saadi inspiratsiooni Uppsala Ülikoolist, kus nende endi õppejõud tegid lõputööd mitmekesi ja kes kiitsid väga seda kogemust. Ta toob välja, et lõputöö on üks võimalus teadusartikli kirjutamiseks ning kahekesi kirjutamine õpetab koostööoskust.

Ka magistrandid ise on sellele andnud väga head tagasisidet. Lõputöö kahasse kirjutanud Kelly sõnul on koos kirjutamine majandusteaduskonnas väga tavapärane samm, kuna see võimalsab kirjutada kvaliteetsemaid ning huvitavamaid töid. „Teaduskonnal on sellest ainult võita, kui tänu sellele valmivad huvipakkuvamad tööd, mis suure tõenäosusega on tehtud kahe autori jaoks väga südamelähedasel teemal. Tänu sellele tuleb rohkem spetsiifilisi spetsialiste,” selgitab ta.

Jaanika, kes aga otsustas lõputöö kirjutada siiski üksinda, toob välja, et ei näe kahekesi kirjutamises midagi ebaausat ning et kirjutamise ajal tundis, et hea oleks olnud omada kaasteelist, kellega saaks arutada tohutut andmemahtu, mis uuringu käigus kogunes. „Selline õppevorm ja võimalus soosib õppimist, kaasamõtlemist, suhete ja võrgustiku loomist, meeskonnatunde kasvatamist ning õppijate tulemuslikkuse tõstmist. Meie kursuse lõpetamise protsent oli kõigi aegade suurim – lausa 74% alustajatest lõpetas õigeaegselt väljaõppe.”

Anneli Lorenzi sõnul pole sellisel viisil kraadi saamine lihtsam, kuna nii üksi kui ka kahekesi kirjutatud töö hindamine käib hindamismaatriksi järgi. Mõlemad töö kirjutajad peavad teadma ja tundma kogu tööd ning seda kontrollitakse kaitsmisel. Kaitsmise ettekande viimasel slaidil peavad osalised ka välja tooma oma rollid ja panused.

Leave A Comment

Sarnased artiklid

Heade hindade linn Tartu – magistritöö on võimalik ka kahekesti koos kirjutada

Published On: September 25, 2021By

Kahasse kirjutatud magistritööde arv aina kasvab, kuid kas tõesti teeb ülikool suurt magistri allahindlust nagu Kaubamaja SAH-i, mille käigus on võimalik saada kraad n-ö poole hinnaga?

Eelmise õppeaasta lõpus kaitsti Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas kokku 91 magistritööd, millest 25 olid kirjutatud kahe peale. Neist 20 olid eestikeelsed ning 5 ingliskeelsed. Esmapilgul võib jääda sellisest praktikast mulje, et kahasse kirjutamist lubatakse eesmärgiga saada juurde lõpetajaid ning seeläbi suurendada ka teaduskonna rahastust.

Tegelikult ei ole midagi uut

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse nooremlektor ja praktika arendusjuht Anneli Lorenz sõnas, et idee soodustada kahekesi kirjutamist tekkis juba 2017. aastal. Kuivõrd ka varem ülikooliseadus ei keelanud kahasse kirjutatud lõputöid, siis 2017/2018. õppeaastal katsetati seda ideed ning kahekesi kirjutatud magistritöö kaitses esimene üliõpilaste paar. See tähendab, et tänavu kaitsti kahe autoriga magistritöid juba neljandat korda ja aasta-aastalt on kahekesi kirjutatud tööde arv kasvanud. Bakalaureuseõppes ei ole lubatud lõputöid kahekesi kirjutada.

Mitmete Tartu Ülikooli teaduskondade esindajate sõnul neil selline praktika puudub. Näiteks kirjanduse ja teatriteaduse õppekavadel ning kultuuriteaduste instituudis pole magistritöö kahekesi kirjutamise võimalust isegi arutatud. Osade teaduskondade esindajate sõnul pole neil lihtsalt kombeks lõputöid paaris kirjutada, kuid keelatud see ka pole. Kahasse kirjutatud töid ei ole kaitstud näiteks filosoofia, geograafia, füüsika erialal, ajaloo ja arheoloogia instituudis, usuteaduskonnas ning õigusteaduskonnas. Kuid bioloogia ning psühholoogia erialadel ja rahvatervishoiu magistriõppes pole kahasse kirjutamine isegi lubatud.

Samas eripedagoogika ja logopeedia õppekaval kaitsti sellel kevadel 13 kahe autoriga magistritööd ning haridusinnovatsiooni magistriõppekaval oli 20 tööst 3 kahe autoriga. Ka on üksikuid kahasse kirjutatud töid kaitstud näiteks eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekaval ja arvutiteaduste instituudis.

Kaks pead on ikka kaks pead

Ettevõtluse nooremlektori Lorenzi sõnul saadi inspiratsiooni Uppsala Ülikoolist, kus nende endi õppejõud tegid lõputööd mitmekesi ja kes kiitsid väga seda kogemust. Ta toob välja, et lõputöö on üks võimalus teadusartikli kirjutamiseks ning kahekesi kirjutamine õpetab koostööoskust.

Ka magistrandid ise on sellele andnud väga head tagasisidet. Lõputöö kahasse kirjutanud Kelly sõnul on koos kirjutamine majandusteaduskonnas väga tavapärane samm, kuna see võimalsab kirjutada kvaliteetsemaid ning huvitavamaid töid. „Teaduskonnal on sellest ainult võita, kui tänu sellele valmivad huvipakkuvamad tööd, mis suure tõenäosusega on tehtud kahe autori jaoks väga südamelähedasel teemal. Tänu sellele tuleb rohkem spetsiifilisi spetsialiste,” selgitab ta.

Jaanika, kes aga otsustas lõputöö kirjutada siiski üksinda, toob välja, et ei näe kahekesi kirjutamises midagi ebaausat ning et kirjutamise ajal tundis, et hea oleks olnud omada kaasteelist, kellega saaks arutada tohutut andmemahtu, mis uuringu käigus kogunes. „Selline õppevorm ja võimalus soosib õppimist, kaasamõtlemist, suhete ja võrgustiku loomist, meeskonnatunde kasvatamist ning õppijate tulemuslikkuse tõstmist. Meie kursuse lõpetamise protsent oli kõigi aegade suurim – lausa 74% alustajatest lõpetas õigeaegselt väljaõppe.”

Anneli Lorenzi sõnul pole sellisel viisil kraadi saamine lihtsam, kuna nii üksi kui ka kahekesi kirjutatud töö hindamine käib hindamismaatriksi järgi. Mõlemad töö kirjutajad peavad teadma ja tundma kogu tööd ning seda kontrollitakse kaitsmisel. Kaitsmise ettekande viimasel slaidil peavad osalised ka välja tooma oma rollid ja panused.