Tuleviku pangandus: kuidas püüda nutinoort?

Published On: February 2, 2016By

man-791049_960_720

21. sajand on kestnud üle kümne aasta ja sellega koos on ühiskonnas kanda kinnitanud infoajastu, mis on tänaseks nii tavaline, et me ei näe vajadust sellele oluliselt tähelepanu pöörata. Infoajastuga kaasnevad probleemid on iseenesestmõistetavad ja kujunenud ühiskonna loomulikuks osaks. Teabe üleküllus on ühiskonna viinud aina suurema mugavuse taotlemiseni ja hakkab enim võimust võtma noortes ehk inimestes, kes on säärase mentaliteediga üles kasvanud. 

Infoajastule on omane ka protsesside kiirenemine, mis nõuab omakorda innovaatilisemaid lähenemisi mugavustingimustele, et tegevused ja protsessid edukalt lõpuni viia. Selleks on meil igapäevaelus kasutuses nutiseadmed, mis võrreldes varasematega annavad võimaluse teha mitut asja korraga, säästes inimese aega, raha ja energiat.

Seetõttu on oluline, et ajaga ei käiks kaasas mitte üksnes seadmed ja tooted, vaid ka teenused. Traditsioonilisi ja igati hästi toimivaid teenuseid ähvardab asjaolu, et nende bürokraatlik või liigtraditsiooniline põhimõte hakkab jääma jalgu äärmist mugavust nõudvale inimesele. Sellest tingituna on hakanud üha enam populaarsust koguma alternatiiv-, näiteks takso- ja majutusteenused. Siinpuhul võib näiteks tuua Taxify, Uberi, Airbnb ja kasvõi tutvumisrakenduse Tinder, mis pakuvad mugavaid ja lihtsaid lähenemisi soovitud teenustele.

Noor kui nõudlik meediatarbija

Noored, jättes mainimata kindla vanusevahemiku, on teenusepakkuja pakutud mugavuse ja lihtsuse osas kõige nõudlikumad. Nutirakendused tagavad neile vahetu suhtluse teenusepakkujaga või, olenevalt rakendusest, ka virtuaalse lävimise lähedase inimesega. Paraku on kokkulepitud silmast silma kohtumised saanud noorte seas teisejärgulisteks, mõjudes ebamugavana. Olulist rolli mängib uute suhtlusviiside atraktiivsus, mis tunduvad lihtsatena.

Statistic Brain Resrearch Institute’i uuringu alusel on tänapäeva noorte tähelepanuvõime vaid kaheksa sekundit, olles sellega sekundi võrra lühem kui kuldkalal.

Sellest faktist võib järeldada, et info liigkülluses on noored omandanud infoselekteerimisoskuse, pühendades täieliku tähelepanu sellele, mis kas innovaatilisuse, visuaali või muu eripära poolest infomürast erinevad.

child-1073638_960_720

Pangad ei leia nutinoortega ühist keelt

Nõudluse kasvades mugavuse vastu ja aina innovaatilisemate lähenemiste väärtustamisel on pangal oluline võita noore täielik usaldus ning tähelepanu. Kuna pank on traditsiooniline asutus, mis võib küll oma kuvandilt paista uudne ja innovaatiline, ei pruugi ta selline olla teenusepakkujana. Noor, olles finantsasjades veel võhik, väärtustab institutsioonides inimlähedast ja lihtsat suhtumist. Tihtipeale on noorte seas levinud aga suhtumismall, et pank on justkui hierahiliselt kõrge ja neile osaliselt kättesaamatu asutus. Noored tunnevad, et peaksid olema finantsasjadega praegusest rohkem kursis – vaid nii saab arendada pangaga tõsiseltvõetava ja tulemusliku suhtluse.

Sellise eelarvamuse lahjendamiseks on oluline tuua kliendisuhtlus vahetule ja inimlähedasele tasandile. Nagu eelmainitud alternatiivsed teenusepakkujad, saab ka panka innovaatilisemate ja mugavamate kanalitega noortele atraktiivsemaks muuta. Hetkel kõige hoogsamalt Poolas mBankis ja Santanderi pangas, kuid ka mujal Euroopas on populaarsust hakanud koguma videopangandus. See on uudne ja esmapilgul pisut eluvõõras võimalus, kuidas pangatoiminguid ajada. Kuid oluline on märgata, et videopangandus on suur muutus pankade arengus ja innovatsioonis.

Traditsioonide murdmine toob panga lähemale

Uudsed lähenemised, sealhulgas videopangandus,  murravad pangad lahti traditsioonidest, mille puhul on klient kohustatud tulema suuremate pangatehingute läbiviimiseks pangakontorisse. Süvenedes videopanganduse võimalustesse, võib algul lausa uskumatuna tunduda, kui turvaline, mugav ja inimlähedane funktsioon see on. See toob kliendinõustaja virtuaalsel teel pangakliendi juurde, mistahes kellaajal ja ükskõik kus. Vajalik on vaid nutitelefon või arvuti ning internetiühendus.

Videopangandus oma uudse lähenemise poolest peletab aga omakorda aukartust ja hirmu minna pangakontorisse ning lihtne ja mugav pangateenus pakub hoiakuteta abi ja nõu kõikidele, kes seda vajavad. Siiski tuleks meeles pidada, et pangateenuste ja -toimingute üks olulisim tingimus on turvalisus. Sellest lähtuvalt on videopangandus jälginud kõiki turvalisusttagavaid nõudeid isiku autentimise kujul.

Pangad peavad mõistma, et noorte poolehoiu võitmiseks on oluline neile läheneda noorte tasandilt, arvestades sealhulgas nende finantskirjaoskuse ja muude teadmistega igapäevapangandusest. Olles nende jaoks olemas kogu aeg ja mistahes küsimuste jaoks ning innustades neid olema julgemas ja tihedamas kontaktis pangaga, kaotavad innovaatilised pangalahendused finantsasutuste kõrge ja keeruka asutuse imago.

 —

Fotod: Pixabay fotopank

2 Comments

  1. Juhan Jeen February 3, 2016 at 01:21 - Reply

    Vägev! Mängurakendused nutifonis võiks ka muutuda pangateemaliseks, kus tellerina karvane pangamõmmi lastele erinevaid laenuvõimalusi tutvustab. Niiviisi oleks juba koolieelik konksu otsas :) Veelgi võiks ju kõik poes müüdavad maiustused panga ooteruumis pakutavate kommide vastu vahetada. Ja kui pangaonu kunagi laenatud maja tagasi otsustab võtta, siis muidugi saab inimlähedasse pangakontorisse kolida. Võrratu :)

    • massa February 4, 2016 at 14:16 - Reply

      Aabitsa vahel peaksid olema luuletused, mis selgitavad lastele erinevate pensionisammaste erinevusi ja tähestik peaks algama tähtedega LHV. Kuid, härra Jeen, teile ma soovitan läheneda ise pangale, et tuleviku pangandus ei peaks teiesugust nutinoort püüdma. Seda muidugi juhul, kui te olete noor ja nutine.

Leave A Comment

Sarnased artiklid

Tuleviku pangandus: kuidas püüda nutinoort?

Published On: February 2, 2016By

man-791049_960_720

21. sajand on kestnud üle kümne aasta ja sellega koos on ühiskonnas kanda kinnitanud infoajastu, mis on tänaseks nii tavaline, et me ei näe vajadust sellele oluliselt tähelepanu pöörata. Infoajastuga kaasnevad probleemid on iseenesestmõistetavad ja kujunenud ühiskonna loomulikuks osaks. Teabe üleküllus on ühiskonna viinud aina suurema mugavuse taotlemiseni ja hakkab enim võimust võtma noortes ehk inimestes, kes on säärase mentaliteediga üles kasvanud. 

Infoajastule on omane ka protsesside kiirenemine, mis nõuab omakorda innovaatilisemaid lähenemisi mugavustingimustele, et tegevused ja protsessid edukalt lõpuni viia. Selleks on meil igapäevaelus kasutuses nutiseadmed, mis võrreldes varasematega annavad võimaluse teha mitut asja korraga, säästes inimese aega, raha ja energiat.

Seetõttu on oluline, et ajaga ei käiks kaasas mitte üksnes seadmed ja tooted, vaid ka teenused. Traditsioonilisi ja igati hästi toimivaid teenuseid ähvardab asjaolu, et nende bürokraatlik või liigtraditsiooniline põhimõte hakkab jääma jalgu äärmist mugavust nõudvale inimesele. Sellest tingituna on hakanud üha enam populaarsust koguma alternatiiv-, näiteks takso- ja majutusteenused. Siinpuhul võib näiteks tuua Taxify, Uberi, Airbnb ja kasvõi tutvumisrakenduse Tinder, mis pakuvad mugavaid ja lihtsaid lähenemisi soovitud teenustele.

Noor kui nõudlik meediatarbija

Noored, jättes mainimata kindla vanusevahemiku, on teenusepakkuja pakutud mugavuse ja lihtsuse osas kõige nõudlikumad. Nutirakendused tagavad neile vahetu suhtluse teenusepakkujaga või, olenevalt rakendusest, ka virtuaalse lävimise lähedase inimesega. Paraku on kokkulepitud silmast silma kohtumised saanud noorte seas teisejärgulisteks, mõjudes ebamugavana. Olulist rolli mängib uute suhtlusviiside atraktiivsus, mis tunduvad lihtsatena.

Statistic Brain Resrearch Institute’i uuringu alusel on tänapäeva noorte tähelepanuvõime vaid kaheksa sekundit, olles sellega sekundi võrra lühem kui kuldkalal.

Sellest faktist võib järeldada, et info liigkülluses on noored omandanud infoselekteerimisoskuse, pühendades täieliku tähelepanu sellele, mis kas innovaatilisuse, visuaali või muu eripära poolest infomürast erinevad.

child-1073638_960_720

Pangad ei leia nutinoortega ühist keelt

Nõudluse kasvades mugavuse vastu ja aina innovaatilisemate lähenemiste väärtustamisel on pangal oluline võita noore täielik usaldus ning tähelepanu. Kuna pank on traditsiooniline asutus, mis võib küll oma kuvandilt paista uudne ja innovaatiline, ei pruugi ta selline olla teenusepakkujana. Noor, olles finantsasjades veel võhik, väärtustab institutsioonides inimlähedast ja lihtsat suhtumist. Tihtipeale on noorte seas levinud aga suhtumismall, et pank on justkui hierahiliselt kõrge ja neile osaliselt kättesaamatu asutus. Noored tunnevad, et peaksid olema finantsasjadega praegusest rohkem kursis – vaid nii saab arendada pangaga tõsiseltvõetava ja tulemusliku suhtluse.

Sellise eelarvamuse lahjendamiseks on oluline tuua kliendisuhtlus vahetule ja inimlähedasele tasandile. Nagu eelmainitud alternatiivsed teenusepakkujad, saab ka panka innovaatilisemate ja mugavamate kanalitega noortele atraktiivsemaks muuta. Hetkel kõige hoogsamalt Poolas mBankis ja Santanderi pangas, kuid ka mujal Euroopas on populaarsust hakanud koguma videopangandus. See on uudne ja esmapilgul pisut eluvõõras võimalus, kuidas pangatoiminguid ajada. Kuid oluline on märgata, et videopangandus on suur muutus pankade arengus ja innovatsioonis.

Traditsioonide murdmine toob panga lähemale

Uudsed lähenemised, sealhulgas videopangandus,  murravad pangad lahti traditsioonidest, mille puhul on klient kohustatud tulema suuremate pangatehingute läbiviimiseks pangakontorisse. Süvenedes videopanganduse võimalustesse, võib algul lausa uskumatuna tunduda, kui turvaline, mugav ja inimlähedane funktsioon see on. See toob kliendinõustaja virtuaalsel teel pangakliendi juurde, mistahes kellaajal ja ükskõik kus. Vajalik on vaid nutitelefon või arvuti ning internetiühendus.

Videopangandus oma uudse lähenemise poolest peletab aga omakorda aukartust ja hirmu minna pangakontorisse ning lihtne ja mugav pangateenus pakub hoiakuteta abi ja nõu kõikidele, kes seda vajavad. Siiski tuleks meeles pidada, et pangateenuste ja -toimingute üks olulisim tingimus on turvalisus. Sellest lähtuvalt on videopangandus jälginud kõiki turvalisusttagavaid nõudeid isiku autentimise kujul.

Pangad peavad mõistma, et noorte poolehoiu võitmiseks on oluline neile läheneda noorte tasandilt, arvestades sealhulgas nende finantskirjaoskuse ja muude teadmistega igapäevapangandusest. Olles nende jaoks olemas kogu aeg ja mistahes küsimuste jaoks ning innustades neid olema julgemas ja tihedamas kontaktis pangaga, kaotavad innovaatilised pangalahendused finantsasutuste kõrge ja keeruka asutuse imago.

 —

Fotod: Pixabay fotopank