Neljas Dimensioon on väljaanne, kuhu kirjutavad ajakirjandustudengid kirest oma eriala vastu ja soovist teha midagi omanäolist.
Värskelt. Rikkumata. Otse.

Toimetajad

Henry-Laur Allik
Peatoimetaja
+372 580 469 63
henrylaur@4dimensioon.org

Kairi Janson
Toimetaja/Kirjutaja
kairi@4dimensioon.org

Eva Mallene
Toimetaja/Fotograaf
mallene@4dimensioon.org

Andri Küüts
Toimetaja/Kirjutaja
Loomingu rubriigi vastutav toimetaja
andri@4dimensioon.org

Kirjutajad

Kadri Kuulpak
Kirjutaja
kadri@4dimensioon.org

Kristofer Jürisoo
Kirjutaja
kristofer@4dimensioon.org

Maia Klaassen
Kirjutaja
maia@4dimensioon.org

Joanna Laast
Kirjutaja/Fotograaf
joanna@4dimensioon.org

Joonas Sisask
Fotograaf
sisask@4dimensioon.org

Kaspar Lind
Kirjutaja/Fotograaf
lind@4dimensioon.org

Heliis Nemsitsveridze
Kirjutaja
heliis@4dimensioon.org

Hindrek Pärg
Kirjutaja
hindrek@4dimensioon.org

Anna Teele Orav
Kirjutaja
annateele@4dimensioon.org

Kommunikatsioon

Liisi Maria Muuli
Toimetaja/Sõnumiseadja
liisi@4dimensioon.org

Kaisa Pärna
Toimetaja/Sõnumiseadja
kaisa@4dimensioon.org

Teostus

Margus Hanno Murakas
Vastutav väljaandja ja konsultant
murakasmargushanno@gmail.com

Rainer Ressar
Veebiarendaja

Mihkel Lappmaa
Disainer

Andre Taal
Disainer