Neljas Dimensioon on väljaanne, kuhu kirjutavad ajakirjandustudengid kirest oma eriala vastu ja soovist teha midagi omanäolist.
Värskelt. Rikkumata. Otse.

Toimetajad

Henry-Laur Allik
Peatoimetaja
+372 580 469 63
henrylaur2009@live.com

Kairi Janson
Toimetaja/Kirjutaja
kairi@4dimensioon.org

Eva Mallene
Toimetaja/Fotograaf
mallene@4dimensioon.org

Andri Küüts
Toimetaja/Kirjutaja
Loomingu rubriigi vastutav toimetaja
andri@4dimensioon.org

Marili Tammeorg
Toimetaja

Andra Annuka
Toimetaja

Kirjutajad

Kadri Kuulpak
Kirjutaja

Kristofer Jürisoo
Kirjutaja
kristofer@4dimensioon.org

Maia Klaassen
Kirjutaja/Projektijuht
maia@4dimensioon.org

Joanna Laast
Kirjutaja/Fotograaf

Joonas Sisask
Fotograaf

Kaspar Lind
Kirjutaja/Fotograaf
lind@4dimensioon.org

Heliis Nemsitsveridze
Kirjutaja
heliis@4dimensioon.org

Hindrek Pärg
Kirjutaja
hindrek@4dimensioon.org

Anna Teele Orav
Kirjutaja
annateele@4dimensioon.org

Liisa-Lotta Veiken
Kirjutaja

Romet Toomas Tiitsaar
Kirjutaja

Karoliina A. Hussar
Kirjutaja

Mari Eesmaa
Kirjutaja

Martin Raid
Kirjutaja

Minna Annabel Tismus
Kirjutaja

Kiur Kaasik
Fotograaf/Multimeedia spetsialist

Lisete Reineberg
Kirjutaja

Indrek Ojamets
Kirjutaja

Kommunikatsioon

Liisi Maria Muuli
Toimetaja/Sõnumiseadja
liisi@4dimensioon.org

Kaisa Pärna
Toimetaja/Sõnumiseadja
kaisa@4dimensioon.org

Teostus

Margus Hanno Murakas
Vastutav väljaandja ja konsultant
murakasmargushanno@gmail.com

Rainer Ressar
Veebiarendaja

Mihkel Lappmaa
Disainer

Andre Taal
Disainer