Neljas Dimensioon on väljaanne, kuhu kirjutavad ajakirjandustudengid kirest oma eriala vastu ja soovist teha midagi omanäolist.
Värskelt. Rikkumata. Otse.

Toimetajad

Jete-Ri Jõesaar
Peatoimetaja
+372 590 727 85
jeteri.joesaar@hotmail.com

Kertu Liisa Mooste
Peatoimetaja asetäitja
+372 569 046 06
mooste.kertu@gmail.com

Karoliina Alaska Hussar
Peatoimetaja asetäitja/Endine peatoimetaja

Indrek Ojamets
Toimetaja

Anna Teele Orav
Toimetaja

Joanna Laast
Toimetaja

Mari-Liis Korkus
Keeletoimetaja

Margit Kerov
Keeletoimetaja

Kirjutajad

Romet Toomas Tiitsaar
Kirjutaja

Martin Raid
Kirjutaja

Minna Annabel Tismus
Kirjutaja

Kiur Kaasik
Fotograaf/Multimeedia spetsialist

Lisete Reineberg
Kirjutaja

Ode Maria Punamäe
Kirjutaja

Brent Pere
Kirjutaja

Kaspar Lind
Kirjutaja

Anett Peel
Kirjutaja

Alex-Sander Puhm
Kirjutaja

Liis Marii Valeika
Kirjutaja

Mari-Liis Somelar
Kirjutaja

Carlos Kuiv
Kirjutaja

Angelina Lon
Kirjutaja

Kristofer Jürisoo
Kirjutaja

Erik Kiviselg
Audiovisuaalse produktsiooni president

Kristjan-Hendrik Paavo
Kirjutaja

Debora Saarnak
Kirjutaja

Christina Värno
Kirjutaja

Britt-Kathleen Mere
Kirjutaja

Liisbeth Rats
Kirjutaja

Kaili Malts
Kirjutaja

Martin Johannes Teder
Kirjutaja

Teostus

Margus Hanno Murakas
Väljaande asutaja

Henry-Laur Allik
Konsultant

Rainer Ressar
Veebiarendaja