Kogu tõde tulemusstipendumist: kui keskmine on alla 4,18, ära mammonale looda

Published On: March 16, 2019By

Tulemusstipendium on kaetud müstikalooriga, mis paotub kaks korda aastas kinnitatud kuupäevadel, ja sedagi vaid ähmaselt. Kõigil on enam-vähem adekvaatne aimdus, et keskmise hindega 2,8 ei ole mõtet avaldust esitada, kuid 3,8-ga juba proovitakse ja loodetakse. Aga nagu selgub, siis asjatult.

Sada eurot kuus on tudengile priske lisa. Statistikaameti järgi oli 2018. aastal ühe inimese 30-päevase toidukorvi minimaalne maksumus 99 eurot ja 71 senti, seega saab minimaalselt sööv tubli tudeng stipendiumi eest kõhu täis. Tõsi, “mittetoidukulutused” ehk minimaalselt 115 eurot ja 73 senti tuleb kuskilt mujalt leida, kusjuures minimaalne kulu vabale ajale ühes kuus on statistikaameti hinnangul 2 eurot ja 94 senti.

Pealkirjas viidatud 4,18 oli Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna bakalaureuseõppe madalaim keskmine hinne, millega tudengid said 2016. aasta sügisel 100-eurost õppetoetust. Bakalaureuseõppes on tegemist viimaste aastate madalaima stipendiumiks kvalifitseerunud hindega terves Tartu Ülikoolis. Üldiselt kõigub stipendiumi saamiseks vajaliku keskmise hinde alammäär 4,2 ja isegi 5,0 vahel: eelmisel kevadel said reaalteaduste tudengid stippi vähemalt 91% ulatuses veatute tulemuste eest.

Tartu Ülikoolis konkureerivad tulemusstipendiumile üliõpilased ühest valdkonnast: see tähendab, et juura- ja majandustudengitega seatakse samale pulgale ka ajakirjanduse ja psühholoogiatudengid, kes kuuluvad kõik kokku ühte sotsiaalteaduste valdkonda. Valdkonnapõhiselt koostatakse paremusjärjestus, üks bakalaureuse- ja teine magistriõppes, ning stipendiumiteks eraldatav summa on tingitud valdkonna üliõpilaste koguarvust.

Tudengid, kel õnnestus semestri keskmiseks saada midagi vahemikus 4,1–4,5, närivad mitu kuud murelikult küüsi, enne kui õppekorraldusosakonnast kauaoodatud otsus tuleb. Kevadsemestri tulemused on teada juba juunis, aga kas nende eest ka sajaeurost stipendiumi makstakse, selgub alles 15. oktoobril. Ju on nii mõnigi tudeng stipendiumikõhkluses restorani taldrikuid kandma läinud ja 15. oktoobril loengus meilipostkasti värskendades vastavalt rõõmustanud, nukrutsenud või hoopiski kadestanud, nähes paar pinki eespool rõõmukiljatust maha suruvat kursusekaaslast, kelle vanemad on niikuinii rikkamad.

Kuuldus, et sügissemestril saab stipendiumi natuke madalama keskmisega kui kevadsemestril, vastab tõele, sest taotlejaid on vähem – sügisel saavad stipendiumi taotleda vaid nominaalajal õppivad 2. ja 3. aasta üliõpilased. Tartu Ülikooli õppekorraldusnõustaja Ene Küüneri sõnul on riigipoolne tulemusstipendiumite rahastus aastatega kasvanud, mistõttu on kasvanud ka stipendiumi saajate arv.

 

Õppeaste 2014/15 S 2014/15 K 2015/16 S 2015/16 K 2016/17 S 2016/17 K 2017/18 S 2017/18 K 2018/19 S
kõrghariduse I aste 146 258 326 446 437 566 560 476 483
magistriõpe 100 206 179 240 185 346 264 265 199
Kokku I ja II aste 246 464 505 686 622 912 824 741 682

Tabel 1. Tartu Ülikooli tulemusstipendiumi saajate arv on nelja aastaga rohkem kui kahekordistunud.


Kaalutud keskmise hinde alammäärad

Järgnevates tabelites on need eelmise õpitud semestri kaalutud keskmised hinded, mis olid viimaseks piiriks tulemusstipendiumi saamiseks konkreetsel semestril Tartu Ülikoolis.

Sotsiaalteaduste valdkond

Õppeaste 2015/16 K 2016/17 S 2016/17 K 2017/18 S 2017/18 K 2018/19 S
I aste 4,41 4,18 4,38 4,21 4,67 4,35
II aste 4,38 4,18 4,38 4,20 4,67 4,35

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Õppeaste 2015/16 K 2016/17 S 2016/17 K 2017/18 S 2017/18 K 2018/19 S
I aste 4,67 4,64 4,71 4,63 5,0 4,75
II aste 4,67 4,67 4,70 4,66 5,0 4,8

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Õppeaste 2015/16 K 2016/17 S 2016/17 K 2017/18 S 2017/18 K 2018/19 S
I aste 4,73 4,41 4,6 4,38 4,76 4,53
II aste 4,73 4,42 4,63 4,3 4,78 4,5

Meditsiiniteaduste valdkond

Õppeaste 2015/16 K 2016/17 S 2016/17 K 2017/18 S 2017/18 K 2018/19 S
I aste 4,23 4,57 4,73 4,44 4,84 4,57
II aste 4,44 4,5 4,11 3,88 4,36 3,0

 

Tallinna Ülikoolis on stippi saadud ka 3,2-ga

Kui Tartu Ülikoolis vaadatakse stipendiumi jagamisel ennekõike eelmise semestri kaalutud keskmist, siis Tallinna Ülikoolis läheb arvesse kogu õpingute kaalutud keskmine hinne. Kui Tartus jagatakse stipendiume valdkondade, siis Tallinna Ülikoolis instituutide kaupa.

Tallinna Ülikooli õppekorralduse spetsialisti Grete Mai Keerti sõnul on TLÜ-s tingimuseks, et igas instituudis saaks vähemalt üks bakalaureuse ja üks magistritaseme üliõpilane stipendiumi.

2016. aasta sügissemestril jagati Tallinna Ülikoolis stipendiume ka neile, kelle keskmine jäi alla nelja. Teistel semestritel säärast anomaaliat täheldada ei saa.

 

Tabel 2. Tallinna Ülikoolis on tulemusstipendiumi saajate arv nelja aastaga varieerunud, sest ka taotlejate arv varieerub.

 

 

One Comment

  1. Heldur February 6, 2020 at 15:31 - Reply

    Suur aitäh sulle teemat valgustamast, Anna Teele. Lugesin täna üht vaimukat kommentaari, et vanemahüvitis tuleks tudengite puhul võrdsustada eesti keskmise palgaga. Ikka tore utoopia küll arvestades senist 75 ja/või 100 euro praktikat. Need kaks toetust on ju alla elatusmiinimumi ja hoolimata Statistikaameti kõige soodsamatet toidukorvidest näib olevat haridusametkondadel väga hea arusaam sellest, et võimalik on täisväärtuslikult elada veel kordades väiksema summaga. Samuti ei kannata õppekvaliteet absoluutselt, kui üle poole tudengitest peab õppimise kõrvalt ka tööl käima. Probleem on kõige enam selles, et ühiskonnas ei arutleta ka mitte haridussüsteemi praktilisemaks muutmise üle ja siis ei saa üldse imestada, et metsa raiutakse liiga palju või on ühiskonnas väga suured varanduslikud lõhed. Õige olnuks tasuta kõrgharidusega koos vähendada oluliselt õppekohtade arvu (eelkõige neid, mis hiljem ühiskonda mingit lisandväärtust ei too. Igal aastal tonnide viisi pehmosid-humanitaare toota, see on inimvaenulik hariduspoliitika). See oleks võimaldanud ka normaalseid õppetoetusi maksta. Näib, et Eesti on niivõrd väike ja korrumpeerunud riigike, et ülikoole esindavatel inimestel on tugevad seosed haridusametnikega (vastavat kompetentsi on ju väga väikses riigis vähe) ja niimoodi tehaksegi ülikoolipoliitikat stiilis “riik riigis”. Eesti tulevik ei ole seesuguste korruptantide jaoks üleüldse peamine teema.

Leave A Comment

Sarnased artiklid

Kogu tõde tulemusstipendumist: kui keskmine on alla 4,18, ära mammonale looda

Published On: March 16, 2019By

Tulemusstipendium on kaetud müstikalooriga, mis paotub kaks korda aastas kinnitatud kuupäevadel, ja sedagi vaid ähmaselt. Kõigil on enam-vähem adekvaatne aimdus, et keskmise hindega 2,8 ei ole mõtet avaldust esitada, kuid 3,8-ga juba proovitakse ja loodetakse. Aga nagu selgub, siis asjatult.

Sada eurot kuus on tudengile priske lisa. Statistikaameti järgi oli 2018. aastal ühe inimese 30-päevase toidukorvi minimaalne maksumus 99 eurot ja 71 senti, seega saab minimaalselt sööv tubli tudeng stipendiumi eest kõhu täis. Tõsi, “mittetoidukulutused” ehk minimaalselt 115 eurot ja 73 senti tuleb kuskilt mujalt leida, kusjuures minimaalne kulu vabale ajale ühes kuus on statistikaameti hinnangul 2 eurot ja 94 senti.

Pealkirjas viidatud 4,18 oli Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna bakalaureuseõppe madalaim keskmine hinne, millega tudengid said 2016. aasta sügisel 100-eurost õppetoetust. Bakalaureuseõppes on tegemist viimaste aastate madalaima stipendiumiks kvalifitseerunud hindega terves Tartu Ülikoolis. Üldiselt kõigub stipendiumi saamiseks vajaliku keskmise hinde alammäär 4,2 ja isegi 5,0 vahel: eelmisel kevadel said reaalteaduste tudengid stippi vähemalt 91% ulatuses veatute tulemuste eest.

Tartu Ülikoolis konkureerivad tulemusstipendiumile üliõpilased ühest valdkonnast: see tähendab, et juura- ja majandustudengitega seatakse samale pulgale ka ajakirjanduse ja psühholoogiatudengid, kes kuuluvad kõik kokku ühte sotsiaalteaduste valdkonda. Valdkonnapõhiselt koostatakse paremusjärjestus, üks bakalaureuse- ja teine magistriõppes, ning stipendiumiteks eraldatav summa on tingitud valdkonna üliõpilaste koguarvust.

Tudengid, kel õnnestus semestri keskmiseks saada midagi vahemikus 4,1–4,5, närivad mitu kuud murelikult küüsi, enne kui õppekorraldusosakonnast kauaoodatud otsus tuleb. Kevadsemestri tulemused on teada juba juunis, aga kas nende eest ka sajaeurost stipendiumi makstakse, selgub alles 15. oktoobril. Ju on nii mõnigi tudeng stipendiumikõhkluses restorani taldrikuid kandma läinud ja 15. oktoobril loengus meilipostkasti värskendades vastavalt rõõmustanud, nukrutsenud või hoopiski kadestanud, nähes paar pinki eespool rõõmukiljatust maha suruvat kursusekaaslast, kelle vanemad on niikuinii rikkamad.

Kuuldus, et sügissemestril saab stipendiumi natuke madalama keskmisega kui kevadsemestril, vastab tõele, sest taotlejaid on vähem – sügisel saavad stipendiumi taotleda vaid nominaalajal õppivad 2. ja 3. aasta üliõpilased. Tartu Ülikooli õppekorraldusnõustaja Ene Küüneri sõnul on riigipoolne tulemusstipendiumite rahastus aastatega kasvanud, mistõttu on kasvanud ka stipendiumi saajate arv.

 

Õppeaste 2014/15 S 2014/15 K 2015/16 S 2015/16 K 2016/17 S 2016/17 K 2017/18 S 2017/18 K 2018/19 S
kõrghariduse I aste 146 258 326 446 437 566 560 476 483
magistriõpe 100 206 179 240 185 346 264 265 199
Kokku I ja II aste 246 464 505 686 622 912 824 741 682

Tabel 1. Tartu Ülikooli tulemusstipendiumi saajate arv on nelja aastaga rohkem kui kahekordistunud.


Kaalutud keskmise hinde alammäärad

Järgnevates tabelites on need eelmise õpitud semestri kaalutud keskmised hinded, mis olid viimaseks piiriks tulemusstipendiumi saamiseks konkreetsel semestril Tartu Ülikoolis.

Sotsiaalteaduste valdkond

Õppeaste 2015/16 K 2016/17 S 2016/17 K 2017/18 S 2017/18 K 2018/19 S
I aste 4,41 4,18 4,38 4,21 4,67 4,35
II aste 4,38 4,18 4,38 4,20 4,67 4,35

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Õppeaste 2015/16 K 2016/17 S 2016/17 K 2017/18 S 2017/18 K 2018/19 S
I aste 4,67 4,64 4,71 4,63 5,0 4,75
II aste 4,67 4,67 4,70 4,66 5,0 4,8

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Õppeaste 2015/16 K 2016/17 S 2016/17 K 2017/18 S 2017/18 K 2018/19 S
I aste 4,73 4,41 4,6 4,38 4,76 4,53
II aste 4,73 4,42 4,63 4,3 4,78 4,5

Meditsiiniteaduste valdkond

Õppeaste 2015/16 K 2016/17 S 2016/17 K 2017/18 S 2017/18 K 2018/19 S
I aste 4,23 4,57 4,73 4,44 4,84 4,57
II aste 4,44 4,5 4,11 3,88 4,36 3,0

 

Tallinna Ülikoolis on stippi saadud ka 3,2-ga

Kui Tartu Ülikoolis vaadatakse stipendiumi jagamisel ennekõike eelmise semestri kaalutud keskmist, siis Tallinna Ülikoolis läheb arvesse kogu õpingute kaalutud keskmine hinne. Kui Tartus jagatakse stipendiume valdkondade, siis Tallinna Ülikoolis instituutide kaupa.

Tallinna Ülikooli õppekorralduse spetsialisti Grete Mai Keerti sõnul on TLÜ-s tingimuseks, et igas instituudis saaks vähemalt üks bakalaureuse ja üks magistritaseme üliõpilane stipendiumi.

2016. aasta sügissemestril jagati Tallinna Ülikoolis stipendiume ka neile, kelle keskmine jäi alla nelja. Teistel semestritel säärast anomaaliat täheldada ei saa.

 

Tabel 2. Tallinna Ülikoolis on tulemusstipendiumi saajate arv nelja aastaga varieerunud, sest ka taotlejate arv varieerub.